Adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

Prawo rodzinne

 • rozwód;
 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców, dziadków;
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny;
 • kontakty z dzieckiem;
 • eksmisja małżonka;
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • miejsce pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska;
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka, w tym zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • przysposobienie (adopcja);
 • opieka;
 • kuratela;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • stwierdzenie zgonu;
 • uznanie za zmarłego;
 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie);
 • przymusowe leczenie (alkoholowe, psychiatryczne);
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej (DPS);

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • niegodność dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

Kontakt

Zadzwoń: 601 358 469
lub skorzystaj z formularza kontaktowego

Adwokat Anna Gręda w swojej kancelarii

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką adw. Anna Gręda-Adamczyk (93-590 Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.