Kancelaria adwokat Anny Gręda-Adamczyk kompleksowo zajmuje się sprawami spadkowymi. Tzw. prawo spadkowe w pełni reguluje wszystkie prawa i obowiązki zmarłej osoby fizycznej. Sprawy spadkowe są dość powszechne, ponieważ każdy z nas będzie spadkodawcą, a przeważająca większość z nas będzie spadkobiercą. Z tego względu warto znać swoje prawa spadkowe oraz powiązane z nimi obowiązki spadkowe.

Prawo spadkowe – co to jest?

Spadek można zdefiniować jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia. Prawo spadkowe regulują:

  • kodeks cywilny
  • ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Prawa spadkowe są bardzo często nowelizowane. Adwokat często pytany jest przez klientów o nowe prawo spadkowe w konkretnym roku, np. w 2020 i 2021 roku.

Stwierdzenie nabycia spadku – nabycie spadku

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Prawo spadkowe reguluje w tym przypadku, kto dziedziczy po kim. Jednakże wiele organów (np. spółdzielni mieszkaniowych) wymaga od spadkobiercy udokumentowania swoich praw do spadku.

Można to zrobić poprzez wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, składając do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (wniosek o nabycie spadku).

Nabycie spadku jest zależne od woli spadkobiercy. Spadek można przyjąć (przyjęcie spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo odrzucić (odrzucenie spadku).

Najczęściej w praktyce prawniczej występują sprawy spadkowe po rodzicach: spadek po mamie oraz spadek po tacie.

Dziedziczenie długów – do którego pokolenia, kto dziedziczy długi?

Prawo spadkowe reguluje prawa i obowiązki osoby zmarłej, gdzie są zawarte informacje komu przysługuje prawo do dziedziczenia. Dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa np. ruchomości i nieruchomości, ale także pasywa (długi).

Dziedziczenie długów jest istotnym zagadnieniem prawnym, które reguluje prawo spadkowe. Często klienci pytają, do którego pokolenia występuje dziedziczenie długów? Nie ma żadnych ograniczeń.

Odziedziczyć dług może nawet prapraprawnuk. Najczęściej dochodzi o dziedziczenia długów po rodzicach. Kto dziedziczy długi? Spadkobierca.

Odrzucenie spadku – jak zrzec się i odrzucić spadek?

Spadku nie trzeba przyjąć wprost ani z dobrodziejstwem inwentarza. Spadek można odrzucić (jest to potocznie określane jako odrzucenie spadku lub zrzeczenie się spadku).

Jak odrzucić spadek i jak się go zrzec? Należy przed sądem albo przed notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku/zrzeczenie spadku.

Przed odrzuceniem spadku warto rozważyć, kto po odrzuceniu spadku dojdzie do spadku/dziedziczenia oraz, czy odrzucenie spadku jest wskazane w konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej danego klienta.

Darowizna – co oznacza umowa darowizny?

Umowa darowizny jest rodzajem umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy.

Darowizna może dotyczyć ruchomości (np. darowizna samochodu) oraz nieruchomości (np. darowizna mieszkania). W pewnych przewidzianych prawem wypadkach obdarowany może być zobowiązany do wypłaty zachowku (zachowek od darowizny), gdy na podstawie darowizny stał się właścicielem rzeczy.

Należy pamiętać, że sądownie można dokonać odwołania darowizny.

Zachowek – ile wynosi, kto ma prawo do zachowku?

Istotnym zagadnieniem prawa spadkowego jest zachowek. Klienci często zwracają się z pytaniem o poradę prawną do adwokata do spraw spadkowych, jak wygląda kwestia zachowku po rodzicach.

Darowizna a zachowek – czy to ma ze sobą związek? Co do zasady darowizny są zaliczane na poczet masy spadkowej (zachowek od darowizny). Zachowek może należeć się, gdy dziedziczenie jest ustawowe (dziedziczenie ustawowe a zachowek) oraz, gdy dziedziczenie jest testamentowe (testament a zachowek).

Prawo do zachowku mają zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz jego małżonek. Ile wynosi zachowek?

Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym z zastrzeżeniem, że jeżeli uprawniony do zachowku jest osobą małoletnią albo uprawniony jest trwale niezdolną do pracy, wysokość ta wynosi dwie trzecie wartości tego udziału.

Podatek od spadku

W zakresie prawa spadkowego istotna jest wiedza na temat podatków od spadków i darowizn. Co do zasady istnieje podatek od spadku.

Niemniej jednak w prawie przewidziano szereg wypadków, w których spadkodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku z uwagi na nabycie spadku np. podatek od spadku po rodzicach.

Opodatkowaniem spadku zajmują się adwokaci specjalizujący się w prawie podatkowym oraz doradcy podatkowi.

Postępowanie spadkowe – czy warto mieć adwokata od spraw spadkowych?

Postępowanie spadkowe może być dwojakiego rodzaju. Można:

  • dokonać przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia
  • wszcząć postępowanie spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie.

Wybór postępowania zależy od konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej znalazł się klient.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z prawem spadkowym oraz dokonaniem czynności prawnej, która ma wpływ na sprawy spadkowe danych osób, warto skonsultować się z adwokatem od spraw spadkowych.

Prawnik od spraw spadkowych przedstawi wszelkie możliwości oraz ich koszty i konsekwencje. Adwokat w sprawach spadkowych ma największe możliwości działania przed otwarciem spadku (tj. przed śmiercią spadkodawcy). Sprawy spadkowe jako pochodne spraw rodzinnych, prowadzi kompleksowo kancelaria adw. Anny Gręda-Adamczyk.

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej w siedzibie kancelarii oraz świadczy porady prawne online.

Kontakt

Zadzwoń: +48 784 541 033
lub skorzystaj z formularza kontaktowego

Adwokat Anna Gręda w swojej kancelarii

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką adw. Anna Gręda-Adamczyk (93-590 Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.