Adwokat Anna Gręda-Adamczyk gwarantuje indywidualne, profesjonalne oraz rzetelne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy. Obsługa prawna prowadzona jest na najwyższym poziomie merytorycznym z zachowaniem wysokich standardów etycznych.

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania cywilnego pod tytułem „Udział dziecka w postępowaniu cywilnym” w 2011 roku.

W toku studiów magisterskich uzyskała dwa listy gratulacyjne od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za bardzo dobre wyniki w nauce. W roku 2009 ukończyła kurs podstawowy z zakresu mediacji. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi – Szkoła Prawa Niemieckiego, a w roku 2013 – Podyplomowe Studium Obsługi Przedsiębiorców.

Mecenas jest członkiniom Izby Adwokackiej w Łodzi (nr LOD/Adw/62, https://rejestradwokatow.pl/adwokat/pdf/grda-adamczyk-anna-53901).

W 2018 roku adwokat Anna Gręda-Adamczyk ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Anna Gręda-Adamczyk złożyła z wyróżnieniem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Następnie złożyła egzamin adwokacki uzyskując ocenę dobrą z prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz bardzo dobrą z prawa gospodarczego.

Swoją praktykę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów magisterskich oraz zdobywała doświadczenie w kilku łódzkich kancelariach adwokackich. Trzyletnią aplikację adwokacką odbyła pod patronatem adwokata Sławomira Michalskiego. Głównie specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym oraz gospodarczym i handlowym – świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Postępowanie w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa”.

Od kilku lat prowadzi ze studentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ćwiczenia z postępowania cywilnego z powodzeniem łącząc praktykę zawodową z teorią. Prawnik Anna Gręda-Adamczyk prowadziła również zajęcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego w projekcie unijnym „Kreatywna Przedsiębiorczość II”, realizowanym przez Łódź Art Center. 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk w roku 2021 ukończyła studia z psychologii i psychiatrii sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Adwokat jest także członkiem Sekcji Praw Dziecka i Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od roku 2009 zajmuje się działalnością pro publico bono. W jej ramach współpracowała z Kliniką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracuje z Centrum Praw Kobiet w Łodzi, gdzie udziela porad prawnych pro publico bono. 

W 2022 roku kancelaria Anny Gręda-Adamczyk została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Kancelaria Przyjazna Dzieciom” organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk posługuje się w sposób biegły językiem angielskim (w roku 2009 złożyła egzamin TOLES ADVANCED) i niemieckim (w roku 2010 złożyła egzamin ZMP) oraz w sposób podstawowy językiem hiszpańskim. 

Zapraszamy do obserwowania profilów naszej kancelarii w social media: FacebookLinkedin.

Kontakt

Zadzwoń: +48 784 541 033
lub skorzystaj z formularza kontaktowego

Adwokat Anna Gręda w swojej kancelarii

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką adw. Anna Gręda-Adamczyk (93-590 Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.