Wynajęcie adwokata w celu pomocy prawnej jest często jedyną formą kompleksowego zakończenia sprawy. Koszt adwokata jest uregulowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Cennik usług adwokackich w Łodzi

Honorarium za usługi adwokackie jest ustalane zawsze indywidualnie z klientem, biorąc pod uwagę charakter sprawy:

 • jej złożoność i ilość czynności, które musi podjąć adwokat;
 • dowody, które należy przeprowadzić;
 • ilość pism, które należy sporządzić;
 • ilość porad prawnych itd.

W naszej kancelarii prawnej klient otrzymuje rzetelne przedstawienie kosztów związanych ze sprawą obejmujących nie tylko honorarium za prowadzenie sprawy, ale także opłaty i koszty sądowe.

Nie ma generalnego cennika usług adwokackich z uwagi na to, że specyfika i ciężar każdej sprawy jest indywidualny.

Wynagrodzenie dla adwokata

Istnieje wiele systemów rozliczenia wynagrodzenia adwokackiego:

 1. Ryczałtowe – jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy oraz stawiennictwa na terminach rozprawy (najczęściej stosowane w sprawach rodzinnych i spadkowych);
 2. Godzinowe – ustalana jest stawka godzinowa i rozliczenie oparte jest o iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin;
 3. Godzinowe z limitem godzin – ustalana jest stawka godzinowa i rozliczenie oparte jest o iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin z zastrzeżeniem, że przyjmujemy maksymalną ilość godzin;
 4. Wynikowe – jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy oraz „success fee” – czyli procent zasądzonego na rzecz klienta świadczenia pieniężnego.

Ile kosztuje adwokat?

Publikujemy przykładowy cennik adwokata, są to minimalne stawki zastępstwa adwokackiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

 • sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 90 zł;
 • sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł – honorarium w wysokości 270 zł;
 • sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł – honorarium w wysokości 900 zł;
 • sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1800 zł;
 • sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł – honorarium w wysokości 3600 zł;
 • sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł – honorarium w wysokości 5400 zł;
 • sprawa o zapłatę od 200 000 zł do 2 000 000 zł – honorarium w wysokości 10 800 zł;
 • sprawa o zapłatę od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 15 000 zł;
 • sprawa o zapłatę powyżej 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 25 000 zł.

Współpracę z kancelarią prawną Anny Gręda-Adamczyk najlepiej rozpocząć od porady prawnej, na której zostanie: kompleksowo omówiona sytuacja faktyczna i prawna klienta; oczekiwania klienta; strategia postępowania; możliwe scenariusze przebiegu postępowania i rozprawy; kolejne kroki, jakie można podjąć; ich konsekwencje, zalety, wady oraz koszty z tym związane. 

Na podstawie udzielonej kompleksowej porady prawnej klient będzie mógł podjąć ostateczną i prawidłową decyzję w zakresie swojej sprawy rodzinnej i kierunku jej prowadzenia. 

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej w siedzibie kancelarii oraz świadczy porady prawne online.

Darmowy adwokat z urzędu

Istnieje także możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu (adwokata z urzędu) dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów honorarium adwokackiego wg cennika.

Adwokata z urzędu ustanawia sąd na wniosek osoby zainteresowanej. Koszty związane z wynagrodzeniem adwokata z urzędu ponosi Skarb Państwa a osoba, której taki adwokat został ustanowiony nie ponosi kosztów związanych z udziałem pełnomocnika.

Kontakt

Zadzwoń: +48 784 541 033
lub skorzystaj z formularza kontaktowego

Adwokat Anna Gręda w swojej kancelarii

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką adw. Anna Gręda-Adamczyk (93-590 Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.