Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest istotnym zagadnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kontakty z dzieckiem to prawo i obowiązek każdego rodzica. Orzecznictwo sądów w takich sprawach jest bardzo bogate.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Rodzic ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem, a nie tylko do widzenia z dzieckiem. Takie widzenia odbywają się nawet w zakładach karnych.

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Skype, Facebook, Messenger, Gadu Gadu). 

Sposób i forma kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego. Samo uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na wiele sposobów:

 • porozumienie między rodzicami,
 • postanowienie sądu (sprawa o ustalenie kontaktów),
 • wyrok sądu,
 • ugoda sądowa,
 • ugoda zawarta przed mediatorem.

Częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem zależy od konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej dziecka, matki oraz ojca. W praktyce adwokackiej bardzo często zdarzają się m.in. sprawy o utrudnienia kontaktów z dzieckiem.

Władza rodzicielska, w szczególności pozbawienie władzy rodzicielskiej albo ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kontakty można uregulować na wiele sposób. Jednym ze sposobów ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem jest wszczęcie postępowania sądowego.

Postępowanie wszczyna wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, określany też jako wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Warto rozważyć też, na którym etapie postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Nie do rzadkości należy także w praktyce sądowej wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem.

Czy istnieje wzór wniosków dotyczących kontaktów? Nie istnieje. Każdy wniosek musi być poprzedzony wszechstronną analizą sytuacji prawnej i faktycznej klienta.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Problem z kontaktami z dzieckiem pojawia się często przy okazji rozwodu lub rozstania rodziców. Nasi klienci często pytają, jak wyglądają kontakty z dzieckiem po rozwodzie oraz, gdy dochodzi do utrudniania kontaktów z dzieckiem przed rozwodem.

Na forum internetowym można znaleźć wiele historii na temat kontaktów ojca z dzieckiem po rozwodzie. Pamiętać należy, że kluczową postacią prawa rodzinnego i opiekuńczego jest dziecko, które bardzo mocno odczuwa konflikt rodziców.

O tym nie można zapominać, zastanawiając się czy matka może zabrać dziecko przed rozwodem albo czy ojciec może zabrać dziecko przed rozwodem.

To sąd rozwodowy zajmuje się ustaleniem kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Kontakty z dziećmi po rozwodzie są regulowane w wyroku rozwodowym i jest to obowiązkowe rozstrzygnięcie sądu.

Kontakty ojca z dzieckiem – jak często?

W zakres widywania się i wspólnego przebywania dziecka z ojcem wchodzą: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Najważniejszym przejawem kontaktów z dzieckiem jest:

 • widywanie się rodzica z dzieckiem,
 • zabieranie dziecka przez rodzica poza miejsce zamieszkania dziecka,
 • spędzanie z dzieckiem ferii, wakacji, świąt.

Częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem nie jest odgórnie ustalona, ponieważ zależy od wielu czynników, w szczególności:

 • potrzeb dziecka,
 • potrzeb ojca,
 • predyspozycji i kompetencji wychowawczych ojca,
 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • miejsca zamieszkania ojca.

Gdy ojciec ma problem z realizacją kontaktów to należy rozważyć ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem na drodze sądowej.

Kancelaria adwokacka Anny Gręda-Adamczyk świadczy kompleksową pomoc obojgu rodzicom tj.  pomoc matkom w kontaktach z dzieckiem i pomoc ojcom w kontaktach z dzieckiem.

Czytaj też: Kontakty z dzieckiem a wyjazd za granicą

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Często zdarzają się sytuacje, gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem i nie chce wydać dziecka ojcu, kiedy ten ma to tego prawo. Co więc zrobić, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem?

Gdy to matka utrudnia kontakty z dzieckiem można rozważyć wszczęcie postępowania sądowego lub zagrożenie matce zapłatą kary pieniężnej (egzekucja kontaktów z dzieckiem).

Co zrobić, gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem? W tych sprawach nie pomoże wezwanie policji, ponieważ policja nie jest organem, który zajmuje się wykonywaniem kontaktów z dzieckiem oraz eliminuje utrudnienie kontaktu z dzieckiem.

Polskie prawo przewiduje jednak kary za utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Ustawodawca zamierza wprowadzić w 2022 roku nowe przestępstwo do Kodeksu Karnego, jakim jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

Co zrobić, gdy dziecko nie chce kontaktów z ojcem albo ojciec na siłę wymusza kontakty z dzieckiem? Zdarza się, że dzieci odmawiają kontaktu z ojcem. Wówczas bardzo ważne jest ustalenie przyczyny, skąd bierze się niechęć dziecka do kontaktów z ojcem.

Często przyczyna leży w konflikcie rodziców oraz odczuwaniem przez dziecko konfliktu lojalnościowego. Taka sytuacja może mieć poważne skutki dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka.

Co zrobić, gdy ojciec nie chce kontaktów z dzieckiem? Jak już pisaliśmy ojciec ma nie tylko prawo, ale także obowiązek do kontaktów z dzieckiem, dlatego dziecko nie może odmówić kontaktu z ojcem.

Czytaj też: Ustalenie ojcostwa – pozew, sprawa w sądzie, koszt

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk