Adwokat Anna Gręda-Adamczyk jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru działalności Sądu Okręgowego w Łodzi, w szczególności w sprawach rodzinnych.

Mediacja pozasądowa

Sąd w procesie sądowym rozstrzyga spór między dwiema stronami. Często zdarza się, że jedna strona jest niezadowolona z takiego wyroku. Większość spraw zaś można jednak załatwić bez udziału sądu podczas mediacji.

Mediacja pozasądowa polega na rozwiązywaniu sporów przez same zainteresowane strony bez udziału sądu. Mediować można przed wszczęciem postępowania sądowego oraz w jego trakcie. W szczególności można mediować w sprawach takich jak: 

Mediować można w każdej sprawie rodzinnej, w szczególności ustalając warunki pojednania małżonków, warunki rozwodu, wysokość i datę płatności alimentów, kontakty z dziećmi, warunki porozumienia rodzicielskiego.

Strony mogą na każdym etapie postępowania zrezygnować z mediacji.

Mediator – kto to jest i czym się zajmuje?

Mediacja odbywa się przy udziale bezstronnego oraz neutralnego mediatora i ma charakter dobrowolny.  Czym się zajmuje mediator? Najprościej mówiąc prowadzi komunikację pomiędzy obiema stronami sporu tak, żeby wypracować dla nich najlepsze i najbardziej satysfakcjonujące satysfakcjonujące rozwiązanie.

Mediatorem może zostać osoba, która m.in.:

 • posiada polskie obywatelstwo i biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiada pełnię praw cywilnych;
 • ukończyła 26 lat;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • ukończyła kurs mediacji (dotyczy osób, które chcą się zajmować nie tylko sprawami cywilnymi).

Ugoda zawarta przed mediatorem po przeprowadzonych mediacjach, zatwierdzana przez sąd jest tytułem egzekucyjnym. Można ją zaopatrzyć w klauzulę wykonalności. Wówczas stanie się tytułem wykonawczym na podstawie, którego wierzyciel będzie mógł skutecznie dochodzić swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym. 

Mediator Łódź

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, cywilnych, handlowych i pracowniczych. W swojej karierze mediatora prowadziła wiele mediacji z różnych dziedzin prawa.

Anna Gręda-Adamczyk ukończyła następujące kursy mediacyjne:

 1. Szkolenie w zakresie mediacji w sprawach karnych i cywilnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”;
 2. Szkolenie w zakresie mediacji w sprawach rodzinnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”;
 3. Szkolenie doskonalące umiejętności psychologiczne w prowadzeniu postępowań mediacyjnych w tym cywilnych i rodzinnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”.

Jeśli szukasz mediatora sądowego z Łodzi, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Kontakt

Zadzwoń: +48 784 541 033
lub skorzystaj z formularza kontaktowego

Adwokat Anna Gręda w swojej kancelarii

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką adw. Anna Gręda-Adamczyk (93-590 Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.