Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna.

 

Rozwód - postępowanie rozwodowe

 

Niejednokrotnie rozwód jest ogromnym życiowym przeżyciem, które dotyka nie tylko małżonków, ale także ich dzieci.

Dobrym pomysłem jest skonsultować się z adwokatem przed podjęciem takiej decyzji o rozwodzie, a następnie zlecenie adwokatowi prowadzenie sprawy rozwodowej. Adwokat podczas porady prawnej dotyczącej rozwodu i kwestii związanych z rozwodem (np. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, eksmisja, podział majątku wspólnego) wyczerpująco poinformuje o prawach i obowiązkach małżonka oraz o zaletach i wadach podejmowanych decyzji. W zasadzie dopiero po kompleksowej analizie indywidualnej sprawy adwokat doradzi klientowi oraz wskaże mu możliwie jak najlepsze rozwiązania jego problemu.

Po indywidulanej konsultacji oraz wizycie u adwokata można podjąć świadomą decyzję o rozwodzie. Nie ma bowiem takich samych rodzin, małżeństw, spraw oraz rozwodów.

W postępowaniu rozwodowym, czyli w sprawie o rozwód, sąd bada, czy zostały spełnione przesłanki rozwodu. Są one następujące: trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego to jest trwały i zupełny rozpad więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy między małżonkami zostały zerwane wszystkie więzi (orz. SN z 5.1.1958 r., C 431/51, NP 1953, Nr 5, s. 343, uchw. SN z 18.3.1968 r., OSN 1968, Nr 5, poz. 77.).

Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Zadaniem adwokata, który reprezentuje małżonka, jest wykazać, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, jeśli strony nie zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie – wykazanie z winy, którego małżonka nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dlatego dobrze jest skonsultować się z adwokatem, który doradzi, jakie dokumenty przygotować oraz jak należy postępować.

Adwokat Rozwód Łódź

 

O co pyta sąd na sprawie rozwodowej oraz jak się przygotować do sprawy rozwodowej?

 

Rozwód, jak już wspomniano, jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej stresujących decyzji w życiu. Warto przygotować się do sprawy rozwodowej oraz mieć podstawową wiedzę o przebiegu rozprawy o rozwód. Dobrze skonsultować się z adwokatem, który udzieli indywidualnej porady prawnej dla konkretnej osoby.

Podczas sprawy rozwodowej pytania zadaje sąd. Pytania może zadawać cały skład sądu, który jest trzyosobowy. Sąd rozwodowy składa się z trzech osób: jednego sędziego zawodowego – przewodniczącego składu sędziowskiego (siedzi w todze po środku oraz ma łańcuch sędziowski z wizerunkiem orła) oraz dwóch ławników (osoby mające doświadczenie życiowe, zazwyczaj niemające wykształcenia prawniczego). Obok sędziego przewodniczącego i ławników, pytania mogą zadawać adwokaci i radcy prawni stron oraz same strony, czyli małżonkowie. Jakie pytania w szczególności pytania mogą paść? Nie da się przewidzieć wszystkich pytań, bo nie da się przewidzieć taktyki procesowej drugiego małżonka. Ponadto tak jak nie ma takich samych małżeństw, tak nie ma takich samych rozwodów oraz spraw o rozwód. Najczęściej zadawane pytania na rozprawie rozwodowej to:

 1. Kiedy został zawarty związek małżeński?
 2. W czym małżonkowie upatrują zupełny i trwały rozkład małżeństwa (jego rozpad)?
 3. Ile małżonkowie mają dzieci?
 4. W jakim wieku są dzieci?
 5. Jakiej płci są dzieci?
 6. Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 7. Jakie są zarobki małżonków?
 8. Czy małżonkowie się kłócili? O co małżonkowie się kłócili? 
 9. Ile lat mieli małżonkowie biorąc ślub?
 10. W czym małżonkowie upatrują winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?
 11. Kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?
 12. Jakie są koszty utrzymania małżonków?
 13. Czy toczyła się kiedyś już sprawa o rozwód, separację, zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, władzę rodzicielską?
 14. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyzę)?
 15. Czy małżonkowie widzą możliwość pojednania się (pogodzenia się)?
 16. Kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (rozpad małżeństwa)?
 17. Czy dzieci małżonków akceptują rozwód?
 18. Jakie warunki mieszkaniowe mają małżonkowie?
 19. Czy małżonkowie próbowali ratować swój związek?
 20. Kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie między małżonkami więzi: ekonomicznej, fizycznej oraz emocjonalnej?
 21. Jak układało się pożycie małżeńskie małżonków?
 22. Jaki był stosunek małżonków do dzieci oraz jaki jest stosunek małżonków do dzieci?
 23. Jak zachowywali się małżonkowie wobec siebie oraz wobec swoich rodzin i przyjaciół?
 24. Jak małżonkowie dzielili się obowiązkami domowymi?
 25. Jakie były relacje między małżonkami?
 26. Do kiedy między małżonkami pożycie małżeńskie układało się dobrze?
 27. Czy małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód?
 28. W jakim trybie (jednozmianowym, dwuzmianowym, trzyzmianowym) pracują małżonkowie?
 29. Z którym małżonkiem małoletnie wspólne dzieci chcą mieszkać po rozwodzie?
 30. Czy małżonkowie mieszkali razem przed ślubem? Jak długo?
 31. Gdzie małżonkowie mieszkali po ślubie?
 32. Jakie pojawiały się problemy w małżeństwie?
 33. Jak były rozwiązywane problemy w małżeństwie przez małżonków?
 34. Czy małżonkowie korzystali z pomocy osób trzecich w rozwiązywaniu problemów – np. terapia małżeńska?
 35. Czy małżonkowie mieszkają teraz razem czy osobno? 
 36. Który z małżonków się wyprowadził?
 37. Dlaczego małżonkowie mieszkają osobno?
 38. Kto zajmował się domem – gotowanie, prawnie, sprzątanie, przygotowywanie świąt oraz uroczystości rodzinnych, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami etc.?
 39. Czy małżonkowie już kiedyś mieli kryzys w małżeństwie?
 40. Jaki był podział obowiązków w małżeństwie?

 Adwokat rozwód Łódź

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk, Łódź, al. Politechniki 22/24 p.309

Sprawy o rozwód – postępowanie rozwodowe: adwokat rozwód Łódź

 

 

 

 

- Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk -