Aktualne procedura rozwodowa

W Polsce zawiera się jednego roku około 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw jest rozwiązanych przez rozwód. Kwestia rozwiązania małżeństwa przez rozwód dotyka coraz więcej osób zarówno pełnoletnich jak i małoletnich. Wiedza w zakresie aktualnych procedur sądowych, w szczególności aktualnych procedur rozwodowych jest niska. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyglądają aktualne procedury rozwodowe, jak napisać i złożyć pozew o rozwód, jaki jest przebieg sprawy rozwodowej w sądzie oraz jakie mogą być koszty?

Jak wziąć rozwód? Aktualna procedura rozwodowa

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce może to nastąpić jedynie wyrokiem sądu okręgowego. Jednak w drodze negocjacji rozwodowych lub mediacji rozwodowych, można ustalić wspólne stanowisko procesowe i zawrzeć porozumienie małżeńskie a także porozumienie rodzicielskie.

Wskutek wyroku rozwodowego ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Wyjątkiem jest obowiązek małżeński między rozwiedzionymi małżonkami.

Przyczyny rozwodów w Polsce są bardzo różne:

 • zdrada małżeńska,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • hazard,
 • uzależnienie od dopalaczy,
 • środków odurzających,
 • niegospodarność,
 • uchylanie się od pracy,
 • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny itd.

Powodami stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli unieważnienia małżeństwa (rozwód kościelny) są niezdolność konsensualna oraz wady zgody małżeńskiej. Statystyki rozwodów w Polsce pokazują, że w 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód. Liczba rozwodów w Polsce rośnie.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Zawsze rozważając decyzję o rozwodzie należy skorzystać z porady adwokata, który praktykuje w obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nie ma dwóch takich samych małżeństw oraz dwóch takich samych rozwodów.

Rozwiązania, które sprawdziły się u krewnych lub znajomych mogą nie być dobrymi rozwiązaniami dla nas albo nie być najlepszymi rozwiązaniami dla naszych dzieci.

Rozwody możemy podzielić następująco (rodzaje rozwodów):

Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do danego klienta. Sama rozprawa rozwodowa może się odbyć online. Z tego względu jest ważne, jak się dobrze przygotować, aby rozwieść się.

Ważne! W listopadzie 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że pracuje nad zmianami prawnymi w zakresie wzięcia rozwodu. W proponowanym projekcie, procedura rozwodowa ma być utrudniona, by chronić trwałość rodziny. Zmiany w rozwodach mają być szerokie. Rozwody mają być znacznie droższe w zakresie kosztów postępowania, w szczególności opłaty sądowej. Ma zostać wykluczona możliwość tzw. „szybkiego rozwodu” na pierwszej rozprawie. Na razie nie wiadomo, czy projekt zostanie zaakceptowany a znowelizowana ustawa wejdzie w życie.

Pozew rozwodowy – jak go napisać krok po kroku

Aby się rozwieść należy złożyć pozew o rozwód we właściwym sądzie okręgowym. Pozew o rozwód powinien być profesjonalnie sporządzony i dopasowany w sposób indywidualny do naszej sytuacji faktycznej oraz prawnej.

Z tego względu nie ma uniwersalnego wzoru pozwu o rozwód. Warto więc, aby adwokat, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych sporządził na nasze zlecenie pozew rozwodowy.

W pozwie o rozwód należy zamieścić wniosek o rozwód oraz określić, jakiego rodzaju jest to rozwód.

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu? Obligatoryjnie potrzebny jest odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktów urodzenia dzieci. W indywidualnej sytuacji klienta może być wskazane załączenie: zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, w tym obdukcji, rachunków, faktur, fotografii, nagrań, sprawozdań detektywistycznych itd.

Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Na początek warto podkreślić, że składa się pozew o rozwód a nie wniosek o rozwód. W samym pozwie zawarty jest wniosek o rozwód.

Pozew o rozwód należy najpierw profesjonalnie przygotować, dobierając strategię procesową do indywidualnej sytuacji faktycznej i prawnej małżonka. Popularne stwierdzenie „papiery rozwodowe” to nic innego jak pozew wraz z jego odpisem i ze stosownymi załącznikami.

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym, najczęściej jest to sąd, w którego okręgu mieszkają bądź mieszkali małżonkowie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym oraz korespondencyjnie poprzez nadanie listem poleconym. Czy można złożyć pozew o rozwód przez Internet? Niestety nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód przez Internet.

Należy pamiętać, że adwokat przygotuje profesjonalnie pozew o rozwód oraz dobierze niezbędne załączniki. Jeżeli samodzielnie przygotujemy pozew o rozwód, który będzie dotknięty brakami formalnymi to sąd zwróci pozew. Nie ma terminu na złożenie pozwu o rozwód. Każdy z małżonków w każdym czasie ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Jak długo trwa rozwód? Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Zależy to od rodzaju rozwodu.

Ponadto zależy to od stanowisk procesowych rozwodzących się małżonków. Warto zawsze, jeżeli jest to możliwe, uzgodnić stanowiska procesowe małżonków przed wszczęciem postępowania o rozwód. Można to także uczynić w toku postępowania np. przed pierwszą rozprawą o rozwód.

Ile trwa sprawa rozwodowa? Rozprawa o rozwód trwa od kilku minut do kilku godzin.

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Najpierw sprawdzana jest obecność, następnie odbierane jest oświadczenie w zakresie stanowiska procesowego i przeprowadzane są dowody.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? Aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie kluczowe jest wypracowanie wspólnych albo jak najmniej rozbieżnych stanowisk procesowych małżonków. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy adwokata i mediatora sądowego.

Jakie pytania zadawane są na rozprawie rozwodowej? Nie ma jednego katalogu pytań, ale można się spodziewać następujących pytań od sądu rozwodowego:

 1. Kiedy było zawarte małżeństwo?
 2. Czy małżonkowie mają dzieci?
 3. Czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie sądowe między małżonkami?
 4. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)?
 5. Czy małżonkowie są pewni swojej decyzji?
 6. Czy małżonkowie próbowali ratować małżeństwo?
 7. Czy małżonkowie kochają się?
 8. Czy małżonkowie współżyją ze sobą?
 9. Czy małżonkowie prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie?
 10. Co jest przyczyną ustania więzi między małżonkami?

Jeszcze w trakcie trwania sprawy rozwodowej jak i już po uzyskaniu wyroku rozwodowego możliwa jest zmiana nazwiska. Więcej o tym piszemy tutaj: https://greda-kancelaria.pl/blog/zmiana-nazwiska-po-rozwodzie/

Ile kosztuje rozwód? Wszystkie koszty rozwodu

Jaki jest koszt rozwodu oraz ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, opłata kancelaryjna za odpis wyroku wynosi 20 zł.

A ile kosztuje rozwód ze wsparciem adwokata? Sporządzenie pozwu oraz reprezentacja w sprawie o rozwód jest wskazana w ofercie, która jest przygotowywana indywidualnie w zakresie każdego klienta.

Koszty związane z obsługą adwokacką wynoszą zazwyczaj od kilkuset złotych to kilku tysięcy złotych w zależności od rodzaju rozwodu oraz czynności, jakie należy podjąć i przeprowadzić. Wszelkie opłaty związane z procedurą rozwodową można uiszczać gotówką, kartą oraz przelewem bankowym zarówno w sądzie jak i kancelarii adwokackiej.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Rozwód za porozumieniem stron jest zazwyczaj kilka razy tańszy niż rozwód z orzekaniem o winie.

Przykład:

Pani Agnieszka i Pan Robert zawarli małżeństwo 1 września 2010 roku. Małżonkowie mają dwie córki: Julitę (5 lat) i Marikę (8 lat). Pan Robert chciałby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, bo ustalił tak z Panią Agnieszką oraz chciałby płacić 1200 zł alimentów na obie córki. Pani Agnieszka chciałaby rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, ale chciałaby, aby Pan Robert płacił 2000 zł alimentów. Pan Robert zarabia 4000 zł i nie jest w stanie płacić alimentów w kwocie 2000 zł miesięcznie oraz wynajmować mieszkanie. Ponadto Pan Robert chciałby zabierać córki na wakacje, święta i weekendy (wraz z noclegami), na co nie wyraża zgody Pani Agnieszka. Pan Robert nie chce być sam w sądzie oraz samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód. Pan Robert życzy sobie, aby kompleksowo sprawę poprowadził mu adwokat.

Kosztorys rozwodowy w wyżej wymienionej rozprawie kształtuje się następująco dla Pana Roberta:

 • opłata o pozwu o rozwód: 600 zł;
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie rozwodowej: 17 zł;
 • opłata kancelaryjna za odpis wyroku: 20 zł;
 • porada prawna – 200 zł;
 • koszt zastępstwa adwokackiego – 3000 zł + VAT (w tym koszt sporządzenia pozwu 500 zł).

Całkowity koszt rozwodu ok. 4500 zł.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Udział adwokata jest bezwzględnie potrzebny w sprawie o rozwód. Konieczna jest pierwsza wizyta u adwokata w sprawie rozwodu, żeby prawnik mógł poznać dokładnie wszystkie okoliczności.

Adwokat dobierze metody i środki działania do sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się klient. Udzieli on porady prawnej, po której klient będzie mógł podjąć decyzję w zakresie rodzaju rozwodu. Adwokat może:

 • udzielić tylko porady prawnej,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód oraz sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie rozwodowej;
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód, sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie o rozwód, stawić się osobiście wraz z klientem na rozprawie rozwodowej;

Zawsze wskazane jest skorzystanie z porady prawnej a następnie rozważenie, jaki zakres pomocy prawnej adwokata rozwodowego będzie nam potrzebny. Nie do rzadkości należą sytuacje, w którym wskazane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporu. Mediacje rozwodowe zawsze warto przeprowadzić.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem – ile może wynosić cennik adwokata rozwodowego? Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju rozwodu i czynności, które należy przeprowadzić. Jak już wspomniano powyżej może to być od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jeśli szukasz adwokata rozwodowego, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.