Rozwód małżonków

Sprawa rozwodowa może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie albo przez rozwód bez orzekania o winie. Gdy małżonkowie nie są zgodni, co do rozwiązania ich małżeństwa, to sąd ma obowiązek ustalić, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa. Ten rodzaj rozwodu określany jako rozwód z orzeczeniem o winie, ma swoje zalety jak i wady. Sprawdź, co daje orzeczenie o winie przy rozwodzie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

W Polsce rozwodów bez orzekania o winie jest statystycznie najwięcej. Orzekanie o winie w procesie rozwodowym oraz samo orzeczenie winy już w wyroku sądu, jest często bardzo trudne dla obojga z małżonków ze względów emocjonalnych i psychicznych.

Orzeczenie winy często niesie za sobą długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków małżonków jako rodziców i krewnych.

Wina przy rozwodzie w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego małżonka, którego zachowanie (nie tylko umyślne, lecz także nieumyślne) stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło.

Należy podkreślić, że w rozwodzie nie ma „bardziej winnego” i „mniej winnego”. W wypadku obustronnych zawinień niedopuszczalna jest swoistego rodzaju „kompensata” wzajemnych przewinień. Nie można potrącać sobie win.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” od winy „mniejszej”. Małżonek, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, powinien zostać uznany za współwinnego, choćby nawet wina drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn rozkładu była cięższa (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1999 roku, I CKN 233/98).

Wyróżnia się następujące rodzaje rozwodu:

  • rozwód bez orzekania o winie;
  • rozwód z orzeczeniem winy jednej strony tj. rozwód z winy jednego z małżonków:
    • rozwód z winy żony;
    • rozwód z winy męża;
  • rozwód z winy obojga małżonków (rozwód z orzeczeniem o winie obu stron).

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady, które należy bardzo dobrze wyważyć z adwokatem i psychologiem. Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Niewątpliwą zaletą rozwodu z orzekaniem o winie jest: możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów; nierówny podział majątku lub wewnętrzna satysfakcja.

Wadą tego rozwiązania jest to, że sąd niekoniecznie musi zasądzić alimenty, a wina nie zawsze wpływa na nierówny podział majątku np. gdy doszło do zdrady małżeńskiej.

Należy pamiętać, że małżonkowie są często rodzicami i ich małżeńskie stosunki osobiste nie powinny wpływać na ich stosunki rodzicielskie. Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, zarówno te pozytywne jak i negatywne, są bardzo często długofalowe i mogą trwać dłużej niż proces o rozwód lub małżeństwo.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie jest najtrudniejszym do przygotowania dokumentem rozwodowym.  Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i jak go złożyć?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba bardzo dobrze i skrupulatnie przygotować.

W pierwszej kolejności należy zgromadzić oraz zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. Wina musi być bardzo dobrze udowodniona i bardzo dobrze udokumentowana np. może zawierać zdjęcia, wydruki, raporty detektywistyczne itd.

Nie ma generalnego wzoru pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Taki pozew powinien być wręcz uszyty „na miarę”.

Powody rozwodu z orzeczeniem winy – zdrada i alkoholizm

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie są bardzo różne. Najczęściej jest to zdrada małżeńska, nadmierne spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających (narkotyki, dopalacze), niechęć do współżycia, brak wzajemnej pomocy.

Bardzo często klienci pytają, jakie są najlepsze dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie? To wszystko uzależnione jest od danej sytuacji – czasami potrzebne są zdjęcia a czasami dokumentacja medyczna.

Niemniej jednak wszystko może być dowodem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Katalog środków dowodowych jest bowiem otwarty.

Bardzo często małżonek, który dopuścił się niewierności broni się tzw. błahymi powodami, że drugi z małżonków go nie wspierał albo mu nie pomagał. Zazwyczaj taka linia obrony nie może się ostać w sądzie z uwagi na jej trudne udowodnienie.

Ile trwa i jak przebiega sprawa z orzeczeniem rozwodu w sądzie?

Rozwód z orzekaniem o winie może zakończyć się na jednej rozprawie. Niemniej jednak takie sytuacje należą do rzadkości. Zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie trwa ponad rok, czasami kilka lat.

Wynika to z ilości materiału dowodowego, który trzeba zgromadzić oraz czynności, które trzeba przeprowadzić. Zdarza się, że klienci po kilku latach uważają, że nie warto było wytaczać najcięższe działa i prowadzić proces o rozwód z orzekaniem o winie.

Taki proces wpływa bowiem na rozwodzących się małżonków, dzieci, bliższą i dalszą rodzinę a nawet przyjaciół i znajomych.

Zawsze warto rozważyć z adwokatem, czy warto orzekać o winie oraz czy ma się dostateczną ilość siły, aby taki proces przeprowadzić.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy

Podział majątku jest bardzo ważnym zagadnieniem przy rozwodzie z orzekaniem winy. Panuje społeczne przekonanie, że warto mieć rozwód z winy małżonka, aby uzyskać więcej profitów w sprawie o podział majątku wspólnego. Nic bardziej mylnego.

Zdrada małżonka nie wpływa na podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd może ustalić nierówne udziały z ważnych powodów. W istocie zdrada nie jest ważnym powodem, ale może być nim np. marnotrawienie majątku lub uchylanie się od pracy zawodowej.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie i po rozwodzie bez orzekania o winie w istocie się nie różni.

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska także nie ma wpływu na rozwód z orzeczeniem winy.

Alimenty a rozwód z orzeczeniem o winie

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwa rodzaje alimentów: na rzecz małoletniego dziecka oraz alimenty na rzecz małżonka.

Nie ma możliwości, aby sąd w wyroku rozwodowym nie ustalił zasad ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka małżonków. Sąd może (nie musi) zasądzić alimenty na rzecz małżonka.

Orzeczenie o winie wpływa na obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami. Alimentów tych można dochodzić w procesie o rozwód a także w późniejszym procesie o alimenty (alimenty po rozwodzie z orzeczeniem o winie). Orzeczenie o winie wpływa na wysokość alimentów.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przykład:

Żona od 2010 roku nie pracuje z uwagi na to, że opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem małżonków, które urodziło się w 2011 roku. Żona zrezygnowała z prowadzenia własnej praktyki psychologicznej. Od 2010 roku małżonkowie utrzymują się z pracy zarobkowej męża, który prowadzi biuro projektowe i zarabia ok. 20 000 zł netto miesięcznie.

Mąż związał się z sekretarką, która jest w 8. miesiącu ciąży. Żona otworzyła na nowo praktykę psychologiczną, ale nie ma jeszcze wielu klientów a co za tym idzie dochodów. Praca zawodowa żony wiąże się z koniecznością wynajęcia pielęgniarki do opieki nad dzieckiem.

Żona skutecznie wystąpiła o alimenty na dziecko w kwocie 4 000 zł miesięcznie oraz alimenty na żonę w kwocie 2 500 zł miesięcznie.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest najbardziej skomplikowanym procesem rodzinnym. Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie są więc najwyższe. Koszt opłaty sądowej wynosi 600 zł i ponosi ją małżonek wyłącznie winny.

Koszty zastępstwa adwokackiego kształtują się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych. Do tego należy oszacować koszty emocjonalne i psychologiczne takiego rozwodu np. zerwany kontakt z dzieckiem.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Najważniejsze jest podjęcie prawidłowej decyzji, czy rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie. Bardzo ważne jest prawidłowe zgromadzenie materiału dowodowego tak, aby nie ponosić odpowiedzialności karnej np. za podsłuch małżonka.

Można także podjąć negocjacje przedrozwodowe z małżonkami i pełnomocnikami w zakresie wszelkich składników wyroku rozwodowego.

Można skierować też sprawę do mediacji. Zdecydowanie na poradzie prawnej należy wyważyć wszystkie plusy i minusy rozwodu z orzekaniem o winie oraz jego konsekwencje, które dotykają całą rodzinę.

Należy także przygotować odpowiednią strategię przedprocesową i procesową. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czytaj też: Rozwód – krok po kroku. Aktualny poradnik, jak się rozwieść

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.