Rozpad pożycia małżeńskiego

W polskim systemie prawnym rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem małżeństwa dla obojga małżonków. Zdarza się, że w takim rozwodzie nie trzeba przesłuchiwać nawet świadków. Dobrze więc poznać zalety rozwodu bez orzekania o winie oraz jego kolejne etapy – krok po kroku.

Co to jest rozwód bez orzekania o winie?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (są to tzw. pozytywne przesłanki), tj.:

 • małżonkowie się nie kochają,
 • nie współżyją ze sobą,
 • nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

a trwa to co najmniej sześć miesięcy.

Rozwód bez orzekania o winie jest statystycznie najczęściej występującym rozwodem w Polsce. W takim rozwodzie sąd nie ustala, czy któryś z małżonków ponosi winę rozpadu ich małżeństwa.

Powody rozwodu bez orzekania o winie są takie same jak powody rozwodu z orzekaniem o winie. Niemniej jednak nie należy tych kwestii udowadniać oraz roztrząsać przed sądem.

Należy udowodnić jedynie, że zachodzą przesłanki pozytywne rozwodu i nie występują negatywne przesłanki do wzięcia rozwodu.

Przedstawiamy, jak wygląda rozwód bez orzekania o winie – krok po kroku.

Wymaganym dokumentem jest zupełny odpis aktu małżeństwa. Zaleca się, aby skorzystać z porady prawnej u adwokata, zlecić adwokatowi przygotowanie pozwu o rozwód, złożyć pozew o rozwód, następnie założyć konto w sądowym portalu i oczekiwać na odpowiedź na pozew o rozwód i rozprawę.

Kolejnym etapem jest rozprawa rozwodowa w sądzie. W czasie pandemii może się ona odbyć się online. Rozprawa o rozwód może także odbyć się, gdy strony mieszkają za granicą.

Wiele osób zastanawia się, czy jest koniecznie uzasadnienie rozwodu bez orzekania o winie? Nie jest to wymagane, wystarczy uzasadnienie samych przesłanek rozwodu.

Konsekwencje i korzyści rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najczęstszym rodzajem rozwodu i jest najbardziej korzystny pod kątem emocjonalnym dla małżonków. Wadą jego jest to, że wyklucza on ustalenie w wyroku rozwodowym w przyszłości alimentów od małżonka wyłącznie „winnego” na rzecz małżonka „niewinnego” za znaczne pogorszenie stopy życiowej. Nie daje także satysfakcji małżonkowi wyłącznie „niewinnemu”.

Pozytywną konsekwencją rozwodu bez orzekanie o winie jest zachowanie poprawnych relacji między małżonkami i ich rodziną oraz przyjaciółmi, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie mają dzieci. Ponadto ma tego rodzaju korzyść, że daje małżonkowi „niewinnemu” satysfakcję oraz możliwość dochodzenia alimentów na swoją rzecz oraz nierównych udziałów w majątku wspólnym (gdy oczywiście spełnione są przesłanki ku temu).

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Wielu naszych klientów zadaje pytanie, czy przy rozwodzie bez orzekania winy, jest możliwy wspólny pozew o rozwód? Czy to możliwe?

Niestety nie ma wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie, ale można (najlepiej samodzielnie) zlecić adwokatowi przygotowanie kompleksowych dokumentów rozwodowych:

 • pozwu,
 • odpowiedzi na pozew,
 • porozumienia małżeńskiego,
 • porozumienia rodzicielskiego.

Najczęściej strony samodzielnie formułują taki pozew jako pozew o rozwód z powodu niezgodności charakterów. Niezgodność charakterów nie może być przyczyną rozwodu, ale taką przyczyną może być, np. zmiana w zachowaniu małżonków, inne marzenia, cele, sposoby spędzania wspólnego czasu, światopogląd itd.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wykazać wszystkie przesłanki rozwodu oraz kwestie, które sąd musi ustalić, czyli:

 • wniosek o rozwód;
 • ustrój majątkowy małżeński;
 • poprzednie postępowania;
 • dzieci wspólne, przysposobione, własne;
 • sytuacja życiowa małżonków i dzieci;
 • sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci;
 • inne istotne kwestie.

A jak napisać uzasadnienie pozwu rozwodowego? Najlepiej krótko, na temat, bez zbędnych elementów i emocji. Napisanie pozwu bez emocji jest zazwyczaj ciężkie dla stron, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego.

Jak długo trwa rozwód bez orzekania o winie? Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Proces o rozwód bez orzekania o winie trwa najczęściej około kilkunastu tygodni. Na rozprawę w sprawie o rozwód bez orzekania o winie czeka się średnio dwa miesiące. Zależy to od tego, który z sędziów zostanie wylosowany do rozstrzygnięcia sprawy oraz jaki sąd orzeka w przedmiocie rozwodu.

Sama sprawa o rozwód bez orzekania zazwyczaj nie trwa dłużej niż godzinę. Zdarzają się wypadki, że trwa nawet krócej niż pół godziny.

Jak wygląda sprawa bez orzekania o winie? Sąd w trakcie posiedzenia musi przesłuchać małżonków, a dowód z przesłuchania małżonków ma charakter obligatoryjny. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie może odbyć się bez przesłuchania świadków, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.  

Alimenty a rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie mamy do czynienia z dwoma rodzajami alimentów:

 1. alimenty na małoletnie dzieci – czyli alimenty na dziecko lub dzieci pochodzące z tego małżeństwa;
 2. alimenty na małżonka, który pozostaje w niedostatku, czyli alimenty dla byłej żony/byłego męża.

Sąd obligatoryjnie orzeka o alimentach na małoletnie dzieci a o alimentach na małżonka, który pozostaje w niedostatku, sąd orzeka na wniosek tego małżonka.

Alimenty są zawsze wypadkową dwóch czynników: usprawiedliwionych kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów (dziecka, współmałżonka) oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów (współmałżonka) a nie rzeczywiście uzyskiwanych bądź deklarowanych dochodów.

Obie przesłanki należy szczegółowo udowodnić. Nie ma minimalnej ani maksymalnej granicy alimentów oraz wieku, do którego alimenty się należą.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Rozwód łącznie z podziałem majątku wspólnego jest możliwy. Jest to najszybsza i najtańsza forma podziału. Nie ma znaczenia, czy rozwód jest z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. W każdym rozwodzie sąd może podzielić majątek stron. Podział majątku może nastąpić także przed rozwodem, w trakcie rozwodu i już po nim.

Najszybciej i najtaniej podzielić majątek w procesie o rozwód, już w wyroku rozwodowym. Przypomnieć należy, że w podziale majątku dzielimy aktywa, czyli nieruchomości, firmy, pojazdy itd., a nie uwzględniamy pasywów, czyli długów np. kredytów bankowych. Nie ma prawnej możliwości sądowego podziału długu np. kredytu na mieszkanie.

Przed rozwodem bez orzekania o winie oraz w trakcie procesu można dokonać też rozdzielności majątkowej małżeńskiej.   

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Często klienci pytają, jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie? Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, a opłata za odpis wyroku wynosi zaś 20 zł.

Koszty związane z adwokatem zależą od stopnia skomplikowania rozwodu oraz dodatkowych kwestii jak: alimenty, kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, podział majątku, liczba rozpraw, rodzaj negocjacji przedrozwodowych, udział w mediacjach itd. Łączne koszty rozwodu bez orzekania o winie wynoszą kilka tysięcy złotych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Czytaj też: Rozwód – krok po kroku. Aktualny poradnik, jak się rozwieść