Rozpad pożycia małżeńskiego

W polskim systemie prawnym rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem małżeństwa dla obojga małżonków. Zdarza się, że w takim rozwodzie nie trzeba przesłuchiwać nawet świadków. Dobrze więc poznać zalety rozwodu bez orzekania o winie oraz jego kolejne etapy – krok po kroku.

Co to jest rozwód bez orzekania o winie?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (są to tzw. pozytywne przesłanki), tj.:

 • małżonkowie się nie kochają,
 • nie współżyją ze sobą,
 • nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

a trwa to co najmniej sześć miesięcy.

Rozwód bez orzekania o winie jest statystycznie najczęściej występującym rozwodem w Polsce. W takim rozwodzie sąd nie ustala, czy któryś z małżonków ponosi winę rozpadu ich małżeństwa.

Powody rozwodu bez orzekania o winie są takie same jak powody rozwodu z orzekaniem o winie. Niemniej jednak nie należy tych kwestii udowadniać oraz roztrząsać przed sądem.

Należy udowodnić jedynie, że zachodzą przesłanki pozytywne rozwodu i nie występują negatywne przesłanki do wzięcia rozwodu.

Przedstawiamy, jak wygląda rozwód bez orzekania o winie – krok po kroku.

Wymaganym dokumentem jest zupełny odpis aktu małżeństwa. Zaleca się, aby skorzystać z porady prawnej u adwokata, zlecić adwokatowi przygotowanie pozwu o rozwód, złożyć pozew o rozwód, następnie założyć konto w sądowym portalu i oczekiwać na odpowiedź na pozew o rozwód i rozprawę.

Kolejnym etapem jest rozprawa rozwodowa w sądzie. W czasie pandemii może się ona odbyć się online. Rozprawa o rozwód może także odbyć się, gdy strony mieszkają za granicą.

Wiele osób zastanawia się, czy jest koniecznie uzasadnienie rozwodu bez orzekania o winie? Nie jest to wymagane, wystarczy uzasadnienie samych przesłanek rozwodu.

Konsekwencje i korzyści rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najczęstszym rodzajem rozwodu i jest najbardziej korzystny pod kątem emocjonalnym dla małżonków. Wadą jego jest to, że wyklucza on ustalenie w wyroku rozwodowym w przyszłości alimentów od małżonka wyłącznie „winnego” na rzecz małżonka „niewinnego” za znaczne pogorszenie stopy życiowej. Nie daje także satysfakcji małżonkowi wyłącznie „niewinnemu”.

Pozytywną konsekwencją rozwodu bez orzekanie o winie jest zachowanie poprawnych relacji między małżonkami i ich rodziną oraz przyjaciółmi, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie mają dzieci. Ponadto ma tego rodzaju korzyść, że daje małżonkowi „niewinnemu” satysfakcję oraz możliwość dochodzenia alimentów na swoją rzecz oraz nierównych udziałów w majątku wspólnym (gdy oczywiście spełnione są przesłanki ku temu).

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Wielu naszych klientów zadaje pytanie, czy przy rozwodzie bez orzekania winy, jest możliwy wspólny pozew o rozwód? Czy to możliwe?

Niestety nie ma wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie, ale można (najlepiej samodzielnie) zlecić adwokatowi przygotowanie kompleksowych dokumentów rozwodowych:

 • pozwu,
 • odpowiedzi na pozew,
 • porozumienia małżeńskiego,
 • porozumienia rodzicielskiego.

Najczęściej strony samodzielnie formułują taki pozew jako pozew o rozwód z powodu niezgodności charakterów. Niezgodność charakterów nie może być przyczyną rozwodu, ale taką przyczyną może być, np. zmiana w zachowaniu małżonków, inne marzenia, cele, sposoby spędzania wspólnego czasu, światopogląd itd.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wykazać wszystkie przesłanki rozwodu oraz kwestie, które sąd musi ustalić, czyli:

 • wniosek o rozwód;
 • ustrój majątkowy małżeński;
 • poprzednie postępowania;
 • dzieci wspólne, przysposobione, własne;
 • sytuacja życiowa małżonków i dzieci;
 • sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci;
 • inne istotne kwestie.

A jak napisać uzasadnienie pozwu rozwodowego? Najlepiej krótko, na temat, bez zbędnych elementów i emocji. Napisanie pozwu bez emocji jest zazwyczaj ciężkie dla stron, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego.

Jak długo trwa rozwód bez orzekania o winie? Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Proces o rozwód bez orzekania o winie trwa najczęściej około kilkunastu tygodni. Na rozprawę w sprawie o rozwód bez orzekania o winie czeka się średnio dwa miesiące. Zależy to od tego, który z sędziów zostanie wylosowany do rozstrzygnięcia sprawy oraz jaki sąd orzeka w przedmiocie rozwodu.

Sama sprawa o rozwód bez orzekania zazwyczaj nie trwa dłużej niż godzinę. Zdarzają się wypadki, że trwa nawet krócej niż pół godziny.

Jak wygląda sprawa bez orzekania o winie? Sąd w trakcie posiedzenia musi przesłuchać małżonków, a dowód z przesłuchania małżonków ma charakter obligatoryjny. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie może odbyć się bez przesłuchania świadków, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.  

Alimenty a rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie mamy do czynienia z dwoma rodzajami alimentów:

 1. alimenty na małoletnie dzieci – czyli alimenty na dziecko lub dzieci pochodzące z tego małżeństwa;
 2. alimenty na małżonka, który pozostaje w niedostatku, czyli alimenty dla byłej żony/byłego męża.

Sąd obligatoryjnie orzeka o alimentach na małoletnie dzieci a o alimentach na małżonka, który pozostaje w niedostatku, sąd orzeka na wniosek tego małżonka.

Alimenty są zawsze wypadkową dwóch czynników: usprawiedliwionych kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów (dziecka, współmałżonka) oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów (współmałżonka) a nie rzeczywiście uzyskiwanych bądź deklarowanych dochodów.

Obie przesłanki należy szczegółowo udowodnić. Nie ma minimalnej ani maksymalnej granicy alimentów oraz wieku, do którego alimenty się należą.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Rozwód łącznie z podziałem majątku wspólnego jest możliwy. Jest to najszybsza i najtańsza forma podziału. Nie ma znaczenia, czy rozwód jest z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. W każdym rozwodzie sąd może podzielić majątek stron. Podział majątku może nastąpić także przed rozwodem, w trakcie rozwodu i już po nim.

Najszybciej i najtaniej podzielić majątek w procesie o rozwód, już w wyroku rozwodowym. Przypomnieć należy, że w podziale majątku dzielimy aktywa, czyli nieruchomości, firmy, pojazdy itd., a nie uwzględniamy pasywów, czyli długów np. kredytów bankowych. Nie ma prawnej możliwości sądowego podziału długu np. kredytu na mieszkanie.

Przed rozwodem bez orzekania o winie oraz w trakcie procesu można dokonać też rozdzielności majątkowej małżeńskiej.   

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Często klienci pytają, jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie? Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, a opłata za odpis wyroku wynosi zaś 20 zł.

Koszty związane z adwokatem zależą od stopnia skomplikowania rozwodu oraz dodatkowych kwestii jak: alimenty, kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, podział majątku, liczba rozpraw, rodzaj negocjacji przedrozwodowych, udział w mediacjach itd. Łączne koszty rozwodu bez orzekania o winie wynoszą kilka tysięcy złotych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czytaj też: Rozwód – krok po kroku. Aktualny poradnik, jak się rozwieść

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.