Papiery rozwodowe może złożyć do sądu każdy z małżonków

Pozew rozwodowy jest to pismo procesowe, które wszczyna postepowanie sądowe o rozwód. Aby rozpocząć procedurę rozwodową należy prawidłowo sporządzić pozew bez braków formalnych. Pozew rozwodowy zawierający błędy i braki formalne może prowadzić do zwrotu pozwu i zakończenia sprawy rozwodowej. Warto wiedzieć więc czym jest pozew rozwodowy oraz jak napisać pozew o rozwód i odpowiedź na pozew o rozwód.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy (określany także jako papiery rozwodowe) rozpoczyna postępowanie o rozwód. Każdy z małżonków ma prawo złożyć go do sądu. W pozwie należy zawrzeć:

Gdzie można pobrać wzór pozwu o rozwód/gdzie można pobrać papiery rozwodowe? Nie ma jednego wzoru pozwu o rozwód. Każde małżeństwo oraz każdy rozwód jest inny.

Pozew musi być więc indywidualnie dopasowany do danej sytuacji faktycznej oraz indywidualnych celów.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego można zlecić prawnikowi lub przygotować go samodzielnie.  W pozwie powinny być podane wszystkie informacje dotyczące:

  • małżonków,
  • małżeństwa,
  • dzieci,
  • spraw sądowych,
  • umów majątkowych małżeńskich,
  • przebiegu małżeństwa (uzasadnienie pozwu rozwodowego),
  • przyczyn zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Warto zawszeć też stosowne do stanu faktycznego i prawnego wnioski dowodowe (zeznania świadków, przesłuchanie stron, opinia biegłego psychologa, opinia biegłego psychiatry, filmy, nagrania, fotografie, dokumenty etc.).

Kluczowe jest także uzasadnienie pozwu rozwodowego zarówno bez orzekania o winie jak i z winy męża/z winy żony.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który prawidłowo przygotuje pozew o rozwód, w którym nie będzie braków formalnych, które następnie będzie trzeba uzupełnić w krótkim tygodniowym terminie pod rygorem zwrotu pozwu, czyli de facto zakończenia postępowania.

Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł (jest to koszt pozwu rozwodowego). A ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata?

Koszt porady prawnej i sporządzenia pozwu u adwokata zaczyna się, w zależności od rodzaju pozwu o rozwód i stopnia skomplikowania sprawy, od kilkuset złotych. 

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego? Nie da się sporządzić pozwu bez uprzedniej porady prawnej, na której klient podejmie decyzje po udzieleniu mu wszystkich informacji, jaki pozew chciałby złożyć oraz co w nim zawrzeć.

Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w okręgu którego małżonkowie zamieszkiwali. Pozew rozwodowy składa się w Biurze Obsługi Interesanta na Biurze Podawczym w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: odpisu aktów stanu cywilnego, dokumenty, fotografie, wydruki etc.

Obecnie nie można złożyć pozwu o rozwód przez internet. Można to uczynić osobiście albo drogą pocztową. 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak napisać?

Pozew o rozwód doręczony zostaje pozwanemu od kilku do kilkunastu tygodni po jego złożeniu. Od doręczenia pozwu o rozwód należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy w terminie 14 dni.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? W odpowiedzi na pozew rozwodowy powinny być zawarte wszystkie informacje, które powinny być zawarte w pozwie o rozwód.

Ponadto powinno wskazać się, z którymi okolicznościami podanymi przez powoda pozwany się zgadza, a z którymi pozwany się nie zgadza. Odpowiedź na pozew o rozwód powinna mieć formę pisma procesowego.

Ile kosztuje odpowiedź na pozew o rozwodowy? Nie pobiera się opłaty sądowej od pisma w postaci odpowiedzi na pozew o rozwód. Koszt przygotowania takiej odpowiedzi na pozew przez prawnika, kształtuje się analogicznie jak w wypadku pozwu rozwodowego.

Zarówno pozew jak i odpowiedź na pozew przygotuje profesjonalnie oraz z zachowaniem wszystkich formalności adwokat. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu tych dokumentów skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.