Alimenty na byłą żonę lub byłego męża

Wiele osób zawierając związek małżeński nie zdaje sobie sprawy, że sąd w przypadku późniejszego rozwodu, może obciążyć ich obowiązkiem płacenia alimentów na byłą żonę lub byłego męża. Sprawdź, kiedy przysługują alimenty na małżonka w trakcie małżeństwa, a kiedy przysługują po rozwodzie.

Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka (alimenty na żonę lub alimenty na męża) nie należą do rzadkości w praktyce sądowej. Obowiązek alimentacyjny istnieje także na byłą żonę i byłego męża.

Na uwzględnienie powództwa w sprawach o alimenty między byłymi małżonkami ma wpływ wiele czynników, np. nowy związek może mieć wpływ na wysokość alimentów na byłą żonę.

Ustanowienie w czasie trwania małżeństwa rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza) nie ma jednak wpływu na obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa i w separacji

Kiedy była żona może żądać alimentów od byłego męża? Alimenty przysługują zarówno w sytuacji, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie oraz, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka.

W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje przepis art. 27 k.r.o. Przepis ten stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, by według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że należą się alimenty na żonę w trakcie małżeństwa (alimenty od męża dla żony bez rozwodu/alimenty dla żony bez rozwodu).

Jeżeli małżonkowie są w separacji orzeczonej przez sąd to obowiązek alimentacyjny kształtuje się tak jak po rozwodzie.

Alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę po rozwodzie uzależnione są od tego, w jaki sposób zostało rozwiązane małżeństwo: przez rozwód bez orzekania o winie czy przez rozwód z orzekaniem o winie.

Alimenty dla byłej żony z winy męża są zazwyczaj wyższe niż alimenty dla byłej żony po rozwodzie bez orzekania o winie.

W praktyce sądowej zazwyczaj najwyższe są alimenty na żonę po rozwodzie z winy męża. Klienci sugerują się często informacjami pozyskanymi na temat alimentów na małżonka na forum internetowym. Wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny jest ustalany indywidualnie i wskazane jest zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej w swojej sytuacji. Nie ma uniwersalnych reguł.

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Jaka jest wysokość alimentów na żonę? Nie ma dwóch takich samych małżeństw, rozwodów i obowiązków alimentacyjnych, kiedy mąż płaci alimenty na żonę. Jak jednak obliczyć alimenty na żonę?

Wysokość alimentów na byłą żonę po rozwodzie jest uzależniona od możliwości majątkowych i zarobkowych byłej żony, możliwości majątkowych i zarobkowych byłego męża, winy w rozpadzie związku małżeńskiego oraz, czy jedna ze stron pozostaje w niedostatku. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Dożywotnie alimenty na żonę?

Jak długo płaci się alimenty na byłą żonę? Jeżeli rozwód był orzeczony bez orzekania o winie to obowiązek wygasa co do zasady wraz z upływem 5 lat. Jeżeli rozwód był orzeczony z orzekaniem o winie to obowiązek wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez byłą żonę albo z chwilą śmierci byłej żony.

Jak długo płaci się alimenty na byłą żonę? Wskazać należy, że w polskim porządku prawnym można do śmierci płacić alimenty na żonę oraz alimenty na byłą żonę (dożywotnie alimenty na żonę).

Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?

Aby jak najbardziej wyeliminować ryzyko płacenia dożywotnich alimentów na żonę należy profesjonalnie przygotować się do przeprowadzenia sprawy o rozwód i przeprowadzić ją w możliwie jak najbardziej korzystny sposób dla danej osoby.

Jak znieść alimenty na byłą żonę oraz jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę? Kluczowy dla tego zagadnienia jest przebieg postępowania rozwodowego. Można także wszcząć postępowanie o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na byłą żonę albo o zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego na byłą żonę.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk