Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Chodnikiem jest także wydzielona część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie ma jednak obowiązku do uprzątnięcia chodnika, który został przeznaczony na płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.). Właściciel nieruchomości ma więc obowiązek posprzątać z chodników w miesiącach zwłaszcza jesienno-zimowych błoto, śnieg i lód oraz ewentualnie inne zanieczyszczenia np. mokre liście.

Mimo, że kwestia wydaje się oczywista to kancelarie adwokackie i adwokaci mają coraz więcej pracy w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z upadkiem na oblodzonym, nieodśnieżonym oraz zanieczyszczonym chodniku.                                                                                                                        

Właściciel nieruchomości, który nie odśnieża oraz nie usuwa zanieczyszczeń z chodników popełnia wykroczenie i może zostać za to ukarany. Mandat jednak może okazać się dla właściciela nieruchomości najmniej dotkliwy. W sytuacji, gdy pieszy spacerujący chodnikiem, z którego nie zostało uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, przewróci się i złamie sobie rękę lub nogę albo dozna jakiegokolwiek innego urazu to właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. W takim wypadku właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek nie tylko zapłacić takiemu pieszemu odszkodowanie (koszty leków, opatrunków, wizyt lekarskich, badań, opieki pielęgniarskiej, przejazdów do szpitali itp.), ale także zadośćuczynienie (odpowiednia – ale niesymboliczna, lecz ekonomicznie odczuwalna – suma pieniężna za ból fizyczny oraz cierpienia fizyczne). Może się też okazać, że właściciel nieruchomości będzie musiał płacić rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy pieszemu, który taką zdolność wskutek wypadku na chodniku utracił.

Nieodśnieżenie chodnika może więć słono kosztować właściciela nieruchomości a kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia mogą nawet wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc, będąc właścicielem nieruchomości, rozważyć zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto też dochodzić swoich praw w sądzie, jeżeli doznało się urazu wskutek przewrócenia się na zaniedbanym chodniku.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.