Coraz częściej kupujemy lub sprzedajemy rzeczy w Internecie. Nie zawsze jednak wiemy, jakie mamy prawa i obowiązki. Należy odróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, gdy jedna pani sprzedała bluzkę drugiej pani przy użyciu popularnego portalu. Druga, gdy przedsiębiorca sprzedał bluzkę konsumentowi przy użyciu popularnego portalu. W pierwszym wypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności te dotyczące sprzedaży (art. 535 Kodeksu cywilnego i następne). W drugim wypadku zastosowanie ma także ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o czym będzie dalej mowa.

Konsument jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. matka pracująca na podstawie umowy o pracę, która kupuje przy użyciu portalu allegro.pl plecak szkolny dla dziecka). Przedsiębiorcą zaś jest: osoba fizyczna (prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą np. P.H.U. Metalex Anna Nowa), osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa sprzedaży zawarta przez Internet to umowa zawarta na odległość, czyli zgodnie z ustawową definicją: umowa zawarta z konsumentem przez przedsiębiorcę w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa sprzedaży zawarta przy użyciu portali takich jak: allegro.pl, olx.pl czy w sklepie internetowym jest umową zawartą na odległość.

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni (liczymy od dnia otrzymania rzeczy przez konsumenta) odstąpić od niej bez podawania przyczyny (rzecz nie musi być uszkodzona – wystarczy, że nie podoba się konsumentowi) i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Konsumenta obciążają jednak koszty: odesłania rzeczy przedsiębiorcy z powrotem oraz droższej opcji wysyłki, którą wybrał konsument (np. z dostępnych opcji wysyłki: 1. przesyłka kurierska – 20 zł; 2. list polecony – 7 zł konsument wybrał przesyłkę kurierską to przedsiębiorca zwraca tylko 7 zł jako koszt najtańszej opcji wysyłki). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane do przedsiębiorcy listem poleconym albo pocztą elektroniczną. Liczy się data wysłania oświadczenia a nie data dotarcia oświadczenia do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek pouczyć konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Gdy tego nie uczyni to konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie aż 12 miesięcy a nie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Konsument może, ale nie musi jednocześnie odesłać zakupiony towar. Ma na to 14 dni.

Po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przedsiębiorca ma maksymalnie 14 dni na zwrócenie konsumentowi dokonanych przez niego płatności. Jednakże przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta. Zabezpiecza to przedsiębiorcę, który nie znajdzie się w sytuacji, w której zwrócił płatność i nie otrzymał rzeczy.

Przedsiębiorcę zabezpiecza także odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy, które powstało w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument może korzystać z rzeczy, aby ją sprawdzić, ale nie może jej używać i eksploatować np. można sukienkę przymierzyć, ale nie iść w niej na wesele; można pralkę uruchomić, ale prać przez 14 dni.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.