Kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk zapewnia profesjonalne, odpowiedzialne oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, z którą zgłasza się Klient.

Obsługa prawna oraz pomoc prawna (osób fizycznych, przedsiębiorców) prowadzona jest na najwyższym poziomie merytorycznym z zachowaniem wysokich standardów etycznych. Wszelkie powierzone przez Klienta kwestie zostają zachowane w tajemnicy adwokackiej i nie są nigdy nikomu udostępniane. Klient Kancelarii Adwokackiej uzyskuje wyczerpujące informacje o realnych szansach osiągnięcia zamierzonego celu oraz o kosztach sądowych związanych ze sprawą. 

Porada prawna udzielana jest zawsze konkretnemu Klientowi w jego indywidualnej sprawie po wyczerpującej analizie dokumentów dostarczonych przez Klienta oraz po indywidualnej konsultacji z Klientem. Nie ma bowiem identycznych ani podobnych spraw.

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Zakres spraw

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy: cywilne (umowy – sprzedaż, zamiana, najem, leasing, darowizna etc., odszkodowania, zadośćuczynienia etc.), spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek etc.), rodzinne (adwokat rozwód, kontakty z dzieckiem, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku), pracownicze (reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców) i inne.

Ponadto Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy z zakresu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców (sprawy o zapłatę, nakazy zapłaty, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, sporządzenie oraz opiniowanie umów w obrocie B2B oraz B2C, monitorowanie wierzytelności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego celem odzyskania należności, polubowne rozwiązywanie sporów, zawezwania do próby ugodowej etc.).

 

 

Zakres spraw Kancelarii Adwokackiej

Zakres usług

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk świadczy usługi dla Klientów Indywidualnych (osoby fizyczne) oraz Klientów Korporacyjnych (spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Usługi Kancelarii Adwokackiej świadczone są na każdym etapie postępowania, począwszy od pisemnych i ustnych porad prawnych przed wszczęciem postępowania oraz analizie i opiniowaniu umów, poprzez kompleksową reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym (obecność na terminach rozpraw, przygotowanie pierwszych i kolejnych pism procesowych oraz środków odwoławczych i zaskarżenia), poprzez prowadzenie spraw przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, skończywszy na prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w celu „windykacji” albo „antywindykacji” należności.

 

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej