Kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka Łódź - adwokat Anna Gręda-Adamczyk podchodzi indywidualnie oraz wysoce profesjonalnie do każdego Klienta i każdej sprawy.

Pomoc prawna oraz obsługa prawna (osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw) prowadzona jest z zachowaniem jak najwyższych standardów. Każdy Klient Kancelarii Adwokackiej otrzymuje na bieżąco informacje o stanie jego sprawy oraz postępach w sprawie. Linia obrony uzgadniana jest zawsze bezpośrednio i indywidualnie z Klientem.

Porada prawna udzielana jest zawsze konkretnemu Klientowi w jego indywidualnej sprawie po wyczerpującej analizie dokumentów dostarczonych przez Klienta oraz po indywidualnej konsultacji z Klientem. Czas trwania konsultacji dopasowany jest do problemu prawnego Klienta oraz stopnia skomplikowania sprawy. Nie ma bowiem identycznych ani podobnych spraw. 

  

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Zakres spraw

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej, zarówno podmiotów indywidualnych (osób fizycznych) oraz gospodarczych (obsługa prawna przedsiębiorców).

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy: cywilne (np. odszkodowania, umowy, spadki, darowizny, sprzedaż, leasing, ubezpieczenia); gospodarcze (bieżąca obsługa przedsiębiorców na etapie przedsądowym i sądowym - B2B oraz B2C, w tym: sprawy o zapłatę, nakazy zapłaty, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, sporządzenie oraz opiniowanie umów w obrocie, monitorowanie wierzytelności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego celem odzyskania należności, polubowne rozwiązywanie sporów, zawezwania do próby ugodowej); rodzinne (adwokat rozwód, separacja, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, adopcje) i inne.

 

Zakres spraw Kancelarii Adwokackiej

Zakres usług

Obsługa prawna w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Gręda-Adamczyk ma charakter kompleksowy. Usługi prawne oraz poradnictwo prawne świadczone jest na każdym etapie sprawy to jest: ustne i pisemne porady prawne, reprezentacja Klienta w sądzie na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, odwoławczego, przed Sądem Najwyższym, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi: sądem i komornikiem sądowym. Adwokat Anna Gręda-Adamczyk reprezentuje także Klientów w rozmowach przedsądowych z firmami windykacyjnymi w celu dokonania "antywindykacji".

Adwokat (Łódź) Anna Gręda-Adamczyk świadczy usługi dla Klientów Indywidualnych (osoby fizyczne) oraz Klientów Korporacyjnych (spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

 

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej