Małżeństwo w trakcie rozwodu za porozumieniem stron

Rozwody to dziś coraz popularniejsze zjawisko społeczne. Jeżeli dochodzi do rozpadu rodziny to bardzo ważne jest to, aby pomimo tego, małżonkowie porozumieli się ze sobą. Nie ma bowiem lepszej formy rozwodu niż rozwód za porozumieniem stron. Warto więc wiedzieć, jak napisać i złożyć pozew, aby przeprowadzić tzw. „szybki rozwód”.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar szeroko znowelizować prawo rozwodowe w 2022 roku. Celem ma być utrudnienie w zakresie rozwiązania małżeństw przez rozwód oraz ochrona trwałości rodziny. Rozwody mają być znacznie droższe w zakresie kosztów postępowania, w szczególności opłaty sądowej. Ma być wykluczona możliwość tzw. „szybkiego rozwodu” na pierwszej rozprawie. Resort planuje przeprowadzanie obowiązkowych posiedzeń informacyjnych.

„Polski system prawny otacza opieką instytucję małżeństwa. Małżeństwo wciąż pozostaje w Polsce ważną instytucją społeczną” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Na razie nie ma oficjalnych informacji od nowelizacja mogłaby wejść w życie.

Rozwód za porozumieniem stron – czym jest tzw. „szybki rozwód”?

Rozwód za porozumieniem stron polega na tym, że większą część pracy związaną z rozwodem, wykonuje się przed wytoczeniem powództwa. Podyktowane jest to tym, aby małżonkowie w sądzie zaprezentowali zgodne stanowiska, co do najważniejszych wspólnych spraw.

Rozwód za porozumieniem stron jest statystycznie najczęstszym sposobem rozwiązania małżeństwa. Każdy inny sposób rozwiązania małżeństwa będzie gorszy niż porozumienie małżonków, które zostało wypracowane przez nich oboje dla nich samych oraz wspólnych dzieci.

Rozwód ze wspólnym porozumieniem można przeprowadzić w przypadku posiadania dzieci przez małżonków, a także w sytuacji, gdy nie mają oni potomstwa. Jeżeli strony mają dzieci to nie ma lepszej formy rozwodu niż właśnie porozumienie.

Porozumienie jest to najszybsza forma „wzięcia” rozwodu, bo sąd bada tylko, czy wystąpiły przesłanki pozytywne rozwodu oraz, czy nie wystąpiły przesłanki negatywne rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód. Między stronami zaś nie ma sporu.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu za porozumieniem stron? Potrzebny jest:

  • pozew,
  • odpowiedź na pozew,
  • porozumienie małżeńskie/małżonków/stron,
  • porozumienie rodzicielskie.

Pozew (wniosek) o rozwód za porozumieniem stron – jak napisać i gdzie go złożyć?

Pozew (wniosek) o rozwód za porozumieniem stron powinien być prawidłowo sporządzony i powinny być zachowane wszelkie warunki formalne pozwu o rozwód.

Do pozwu najlepiej dołączyć porozumienie małżeńskie/stron oraz porozumienie rodzicielskie ze wskazaniem, że między stronami nie ma konfliktu oraz sporu. A obie strony zaś porozumiały się przy pomocy swoich pełnomocników albo przy pomocy mediacji rozwodowych.

Nie ma ogólnego wzoru tychże dokumentów, zwłaszcza pozwu rozwodowego za porozumieniem stron. Każde małżeństwo oraz każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby. Wobec tego treść dokumentów należy indywidualnie dopasować do danej sytuacji faktycznej oraz prawnej rodziny.

Jak złożyć wniosek o rozwód za porozumieniem stron? Najlepiej zawrzeć go w pozwie rozwodowym i złożyć osobiście w biurze podawczym w biurze obsługi interesanta w siedzibie sądu okręgowego albo wysłać listem poleconym do sądu okręgowego.

Należy pamiętać też o prawidłowo sporządzonym uzasadnieniu pozwu o rozwód, w którym należy wskazać na przebieg małżeństwa oraz samo porozumienie rozwodowe stron.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Wszystkie koszty 2021/2022

Jaki jest koszt rozwodu za porozumieniem stron? Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej od powoda w kwocie 600 zł. Z kwoty 600 zł do powoda „wróci” kwota 450 zł, jeżeli rozwód będzie dokonany za porozumieniem stron. Cena rozwodu za porozumieniem stron wynosi więc 150 zł.

Do tego należy doliczyć koszty negocjacji pełnomocników, mediacji rozwodowych, sporządzenia „papierów rozwodowych” w postaci: pozwu, odpowiedzi na pozew, porozumienia małżeńskiego, porozumienia rodzicielskiego. Koszty łączne te wynoszą zazwyczaj od kilkuset złotych w górę.

Jak wygląda sprawa o rozwód za porozumieniem stron?

Najprzyjemniejszą formą rozprawy rozwodowej jest właśnie rozprawa rozwodowa za porozumieniem. Taka rozprawa przebiega bardzo sprawnie i szybko. Czasami trwa tylko kilkanaście minut. Może się ona odbyć także w formie online.

Sąd wraz z adwokatami obu stron koncentruje się na pytaniach dotyczących przebiegu małżeństwa i ustaleń między małżonkami w zakresie ich rozwodu oraz wspólnych małoletnich dzieci stron.

Zazwyczaj nie pojawiają się pytania intymne oraz niewygodne dla stron postępowania. 

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Często klienci pytają, ile trwa rozwód za porozumieniem stron. Uzależnione jest to oczywiście od danego sądu oraz ilości spraw, jakie dany sąd rozpoznaje.

Zazwyczaj rozwód za porozumieniem stron można przeprowadzić w kilkanaście tygodni oraz z ograniczeniem do przeprowadzenia jednej rozprawy i przesłuchania jednego świadka, gdy strony mają małoletnie dzieci.

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron? Na wyznaczenie pierwszego terminu czeka się zazwyczaj od kilku to kilkunastu tygodni.

jak długo trwa sprawa o rozwód za porozumieniem stron? Taka sprawa rozwodowa trwa zazwyczaj od kilkunastu minut to godziny.

Alimenty a rozwód za porozumieniem stron

W wyroku o rozwód bezwzględnie należy ustalić koszty utrzymania wspólnych małoletnich dzieci stron (czyli alimenty na dzieci) oraz można ustalić alimenty na rzecz byłych małżonków (alimenty na byłego małżonka – żonę lub męża). Od razu w porozumieniu można więc ustalić wysokość alimentów.

Alimenty ustalone przez małżonków wspólnie na ogół najlepiej odzwierciedlają usprawiedliwione koszty utrzymania i wychowania dziecka oraz utrzymania małżonka. Nie są one zawyżone ani zaniżone, tak jak to może zdarzyć się w wyroku o rozwód.

Rozwód za porozumieniem stron a podział majątku

Nie ma lepszej, szybszej i tańszej metody podziału majątku wspólnego stron niż rozwód za porozumieniem stron wraz z podziałem majątku.

W wyroku rozwodowym sąd dzieli majątek stron i ustala, komu przypadnie, jaki składnik majątkowy oraz, kto dostanie spłatę bądź dopłatę w jakiej wysokości. Takie rozwiązanie często pozwala klientom bezpośrednio po rozwodzie rozpocząć nowe życie, czy też zaciągnąć nowy kredyt. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie za porozumieniem stron, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk