Widok na miasto Londyn w UK

Rozwód dla Polaków mieszkających za granicą jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej stresujących wydarzeń w ich życiu. Trudne jest nie tylko samo oficjalne rozstanie, ale także sam przebieg procesu w zagranicznym sądzie, co może okazać się skomplikowane ze względu na różnice prawne i trudności językowe. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii nie muszą jednak rozwodzić się w UK, sam rozwód można przeprowadzić także w Polsce, bez konieczności przyjazdu do ojczyzny.

Spis treści – kliknij, by przejść do interesującego cię akapitu:

Czytaj także: Rozwód online dla osób mieszkających za granicą

Rozwód Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – kto może wziąć rozwód w UK?

Polacy na stale mieszkający za granicą coraz zawierają związki małżeńskie nie tylko z rodakami, ale także z obywatelami innych krajów.

Małżonkowie, mający obywatelstwo polskie mają prawo wybrać kraj, w którym ich nieudane małżeństwo zostanie rozwiązane przez rozwód.

Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii (według danych statystycznych w 2019 roku w UK mieszkało prawie milion Polaków, a w połowie 2021 roku prawie 700 000 naszych rodaków), mają dwie możliwości przeprowadzenia postępowania rozwodowego:

 • przed angielskim sądem według prawa angielskiego;
 • przed polskim sądem wg prawa polskiego.

Oznacza to, że możliwe jest wniesienie rozwodu w UK, gdy ślub pary odbył w Polsce lub już na terytorium Wielkiej Brytanii.

W całej Anglii w 2019 roku przeprowadzono ok. 100 000 rozwodów, a w tym samym czasie w Polsce rozwód uzyskało ok. 65 000 małżonków.

Rozwód w UK – ile trwa i czy jest ważny w Polsce?

Rozwód Polaków może nastąpić w Wielkiej Brytanii, jeśli małżonkowie mieszkają na terenie UK. Brexit nie wprowadził w tym zakresie bardzo istotnych zmian.

Pozew o rozwód (tzw. divorce petition), który rozpoczyna procedurę rozwodową, należy złożyć w Anglii do sądu rodzinnego. Składa go jeden z małżonków. W przeciwieństwie do Polski, pozew w UK można złożyć także przez Internet.

Wniosek rozwodowy można złożyć najwcześniej po roku od zawarcia małżeństwa. W Polsce nie ma takich ograniczeń, a pozew można złożyć nawet w… dniu ślubu.

Przesłanką orzeczenia rozwodu przez angielski sąd, jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego – musi wystąpić co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek:

 1. małżonek dopuścił się zdrady małżeńskiej, a dalsze pożycie według powoda jest niemożliwe;
 2. małżonek zachował się nagannie i nie można od powoda oczekiwać w sposób zasadny dalszego pożycia małżeńskiego;
 3. powód został porzucony na okres dwóch lat przed wniesieniem pozwu;
 4. małżonkowie za obopólną zgodą są w separacji faktycznej minimum dwa lata przed wzniesieniem pozwu.

Jeżeli w postępowaniu zostanie wykazane i sąd uzna, że nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, sąd wydaje tzw. wyrok warunkowy – decree nisi, interim divorce order. Po upływie sześciu tygodni, powód może złożyć do sądu wniosek o wydanie tzw. wyroku ostatecznego – final divorce order.

Jakie są zalety rozwodu w UK? Główną zaletą jest to, że rozwód jest przeprowadzany w okręgu zamieszkania małżonków. Można więc stawić się osobiście na rozprawie w sądzie lub załatwić samemu wszelkie formalności.

Spośród wad takiego rozwiązania małżeństwa wymienia się:

 • trudności językowe – bariera językowa w postaci skomplikowanych zagadnień prawnych w języku angielskim;
 • inny system prawny niż w Polsce;
 • surowsze przesłanki rozwodu – dwa lata separacji faktycznej, a nie sześć miesięcy;
 • wyższe opłaty sądowe;
 • wyższe honoraria adwokackie.

Jeżeli rozwód Polaków nastąpił w UK, to warto zarejestrować później ten rozwód w Polsce w urzędzie stanu cywilnego. Informacja o rozwodzie zostanie wówczas odnotowana w akcie małżeństwa. Niemniej jednak wyrok i tak jest uznawany przez sądy i organy w Polsce.

Koszty rozwodu w UK – ile wynoszą opłaty, jaka jest cena adwokata?

Opłata sądowa rozwodu w Polsce wynosi 600 zł. Ta sama opłata w UK wynosi prawie 600 funtów. Jest to znacząca różnica już na samym starcie sprawy rozwodowej.

Koszty brytyjskiego adwokata także są odpowiednio wyższe w stosunku wynagrodzenia prawnika w Polsce. Zawsze rozwód w naszym kraju będzie zazwyczaj kilka razy tańszy niż za granicą.

Rozwód w Polsce będąc za granicą – jak wziąć „polski” rozwód mieszkając w UK?

Posiadając polskie obywatelstwo można żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd polski, bez względu na to, czy małżeństwo zostało zawarte w Polsce, czy też poza nią.

Aby przeprowadzić sprawę rozwodową na odległość w naszym kraju, najpierw należy zgłosić się do adwokata w Polsce, który wystąpi w naszym imieniu o odpis zupełny aktu małżeństwa. Odpis ten stanowi obowiązkowy załącznik do pozwu o rozwód.

Następnie sporządzany jest pozew o rozwód, w którym zawiera się żądanie rozwiązania małżeństwa. W pozwie warto zawrzeć także wniosek o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji, aby nie trzeba było osobiście stawiać się w budynku sądu, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami i innymi problemami, np. gdy rozprawa zostanie odwołana tego samego dnia.

Procedura uzyskania rozwodu w naszych kraju dla osób mieszkających na Wyspach, wygląda następująco:

 1. złożenie pozwu;
 2. wyznaczenie przez Sąd Najwyższy sądu właściwego, który przeprowadzi rozwód;
 3. zarządzenie o doręczeniu pozwy pozwanemu i zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew;
 4. doręczenie pozwu pozwanemu;
 5. złożenie odpowiedzi na pozew;
 6. wyznaczenie rozprawy;
 7. rozprawa, w tym przesłuchanie stron, względnie świadków;
 8. ogłoszenie wyroku;
 9. uprawomocnienie wyroku.

Podsumowując rozwód w Polsce jest rozwiązaniem tańszym i nie wiąże się z ograniczeniami i barierami językowymi.

Zlecenie sprawy rozwodowej adwokatowi w Polsce – na co zwrócić uwagę?

Aby wziąć rozwód w Polsce, mieszkając na stałe w UK, warto skorzystać z pomocy prawnika, który w naszym imieniu zajmie się wszystkimi formalnościami. Taka współpraca odbywa się w sposób zdalny, dzięki czemu klient oszczędza swój cenny czas.

Porady prawne udzielane są przez telefon, emaila lub w czasie wideokonferencji. Dokumenty dostarczane są – w zależności od ich rodzaju – w formie skanów, a niezbędne oryginały  przesyłką kurierską.

Wybierając pełnomocnika warto ustalić, czy jest to osoba posiadająca tytuł zawodowy adwokata oraz, czy ma doświadczenie w prowadzeniu spraw transgranicznych.

Kancelaria adwokat Anny Gręda-Adamczyk specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz rozwodach. Prowadzimy sprawy transgraniczne nie tylko Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, ale także krajów Unii Europejskiej (Niemczech, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Austrii itd.), Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej wyłącznie na terenie Polski, nie prowadzimy natomiast jakichkolwiek spraw na terenie UK z zastosowaniem prawa brytyjskiego.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy prawnej lub uzyskać stosowną poradę w swojej sprawie, skontaktuj się z nami.

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.