Zgodnie z przepisem art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 

Co to znaczy rażąca niewdzięczność obdarowanego? Rażąca niewdzięczność obdarowanego wobec darczyńcy, będąca przesłanką odwołania darowizny, to postępowanie obdarowanego niezgodnie z zasadami moralnymi i zasadami współżycia społecznego.

Kiedy można odwołać darowiznę? Każdy wypadek takiego zachowania obdarowanego podlega indywidualnej ocenie. O ile więc incydentalne konflikty, czy też zawiedzione nadzieje darczyńcy co do osoby obdarowanego lub przedmiotu darowizny nie mogą być przyczyną skutecznego odwołania darowizny to już pozostawienie darczyńcy przez obdarowanego bez koniecznej pomocy a także obmawianie darczyńcy taki powód stanowi. Ponadto rażąco niewdzięczne zachowanie obdarowanego nie musi być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko darczyńcy. Może być ono skierowane przeciwko osobie bliskiej darczyńcy np. matce, synowi etc.                                                                                                                                       

Jak odwołać darowzinę? Darczyńca powinien odwołać darowiznę na piśmie, składając obdarowanemu oświadczenie o odwołaniu darowizny. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego oraz, jeśli darczyńca przebaczył rażącą niewdzięczność obdarowanemu. Odwołanie darowizny następuje z chwilą, gdy obdarowany mógł się zapoznać z oświadczeniem o odwołaniu darowizny. Z chwilą odwołania darowizny przez darczyńcę, obdarowany ma obowiązek zwrotu przedmiotu, który stanowił darowiznę. Zwrot powinien nastąpić w naturze, czyli obdarowany powinien zwrócić darczyńcy to, co od niego otrzymał.

Adw. Anna Gręda

Polecamy

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.