Jeżeli strona wnosi pismo do sądu to zobowiązana jest uiścić od niego opłatę. Większość pism, kierowanych do sądu, podlega opłacie. W szczególności opłacie podlegają następujące pisma: pozew, apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty.

Opłacie sądowej nie podlegają: odpowiedź na pozew, pismo procesowe złożone w toku sprawy, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o zabezpieczenie złożony w pozwie lub wniosku.

Opłata, którą należy uiścić, może być stosunkowa lub stała.

W sprawach majątkowych przewidziana jest opłata stosunkowa, który wynosi zazwyczaj 5% wartości przedmiotu sporu.

Przykład nr 1: Jan Kowalski chce pozwać Jana Malinowskiego o zapłatę kwoty 10 000 zł. Wartość przedmiotu sporu wynosi 10 000 zł. Opłata od pozwu wyniesie 500 zł (5 % x 10 000 zł = 500 zł). W sprawach niemajątkowych i niektórych sprawach majątkowych przewidziana jest opłata stała.

Przykład nr 2sprawa o rozwód jest sprawą o prawa niemajątkowe, bo dotyczy praw stanu cywilnego. Opłata od pozwu wyniesie w sprawie o rozwód 600 zł.

Przykład 3sprawa o zasiedzenie nieruchomości jest sprawą o prawa majątkowe, ale wniosek o zasiedzenie podlega opłacie stałej w kwocie 2 000 zł.   

Adw. Anna Gręda-Adamczyk

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.