Rodzice małych dzieci często zastanawiają się, czy mogą pić alkohol, jeśli sprawują opiekę nad swoimi pociechami. Nie ma przepisu prawa, który zabraniałby spożywać alkohol rodzicom do osiągnięcia pełnoletniości przez dzieci. Jeżeli dane zachowanie nie jest w sposób wyraźnie zakazane przez prawo to jest ono dozwolone. Na tym polega funkcja gwarancyjna prawa. Zwrócić należy jednak uwagę, że mimo braku wyraźnego zakazu spożywania alkoholu przez rodziców to prawo chroni dzieci i dyscyplinuje ich opiekunów.

Oczywiście nie ma problemu, gdy rodzice wypiją do kolacji lampkę wina, czy piwo. Problematyczna może okazać się sytuacja, kiedy rodzic spożyje kilka butelek alkoholu i znajduje się w stanie nietrzeźwości, który to stan wpływa na bezpieczeństwo dziecka.

Zgodnie z przepisem art. 160 par. 2 k.k. kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Rodzice mają w szczególności obowiązek roztaczania pieczy nad osobą dziecka. Oznacza to, że obowiązkiem rodzica jest chronić życie i zdrowie dziecka. Rodzic w stanie nietrzeźwości, który zasypia w domu a dziecko spaceruje po poręczy balkonowej naraża dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Tak samo dzieje się, gdy rodzic chwiejąc się i zataczając prowadzi wózek z dzieckiem. Każdą sytuację należy oceniać indywidualnie przez pryzmat konkretnego przypadku. Inaczej zostanie oceniona postawa ojca, który wypił trzy piwa i zajmuje się piętnastoletnim synem oraz postawa matki, która spożyła taką samą ilość alkoholu opiekując się tygodniową córką, która się zadławiła a matka tego nie zauważyła. Należy jednak bezwzględnie odróżnić nieszczęśliwy wypadek (np. dziecko przewróciło się biegnąc po płytkach w domu) od narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. dziecko wyszło w piżamie nocą w zimę, podczas gdy rodzice spożywali alkohol).

Podsumowując rodzice nie muszą pozostawać w stanie permanentnej trzeźwości do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Jednakże dla bezpieczeństwa swoich pociech, gdy planuje się uczestnictwo w intensywnie zakrapianej imprezie, warto oddać dziecko – dla jego bezpieczeństwa – pod opiekę babci.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.