Przedszkole za granicą

Alimenty dla dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać należą się bez względu na to, gdzie mieszka dziecko. Do sprawy dotyczącej alimentów zagranicznych zawsze należy bardzo dobrze przygotować. Z tego artykuły dowiesz się, jak dochodzić alimentów na dziecko mieszkające za granicą, jakie są alimenty dla dziecka przebywającego za granicą można uzyskać oraz jak uchylić obowiązek alimentacyjny.

Alimenty dla dziecka przebywającego za granicą – czy polskie alimenty obowiązują za granicą?

Przemieszczenie się dziecka na terenie kraju lub poza kraj, np. w przypadku wyjazdu za granicę, nie wpływa na ustalony wcześniej prawnie obowiązek alimentacyjny. Alimenty dalej obowiązują, gdy dziecko wyjedzie z jednym z opiekunów za granicę na stałe, a drugi opiekun dalej mieszka w Polsce (najczęściej to ojciec jest w Polsce, a matka z dzieckiem wyjeżdża za granicę).

Dalej wiążący jest wyrok sądu dotyczący alimentów, tj.

  • w drodze wyroku o rozwód,
  • wyroku o zasądzenie alimentów,
  • wyroku o obniżenie alimentów,
  • wyroku o podwyższenie alimentów,
  • ugody sądowej,
  • ugody zawartej przed mediatorem sądowym a następnie zatwierdzonej przez sąd.

Alimenty na dziecko mieszkające za granicą nadal należą się na podstawie polskiego tytułu egzekucyjnego, bez względu na to, gdzie dziecko mieszka czy w Niemczech, Anglii czy USA itd.

Zazwyczaj koszty życia za granicą są wyższe niż koszty życia w Polsce, na podstawie których ustalone zostały polskie alimenty i dlatego zazwyczaj alimenty zagraniczne są wyższe niż alimenty polskie.

Alimenty nadal powinny być płatne w złotówkach bądź w innej walucie (dolarze, euro, funcie brytyjskim czy franku szwajcarskim), ale według średniego kursu złotego w NPB względem tych walut.

Jak dochodzić alimentów na dziecko mieszkające za granicą?

Aby dochodzić alimentów na dzieci mieszkające poza granicami Polski, trzeba jak przy standardowej procedurze, złożyć stosowany pozew.

Jeżeli dziecko przebywa na stałe za granicą to ma stałe miejsce zamieszkania poza Polską. Taka sprawa może odbyć w Polsce lub przed sądem zagranicznym właściwym według miejsca zamieszkania dziecka.

Jeśli sprawa ma odbyć się w Polsce, to wtedy w pozwie kluczowe jest podanie miejsca zamieszkania opiekuna dziecka, zobowiązanego do uiszczania alimentów, najczęściej ojca.

Czy istnieje europejski nakaz w zakresie alimentów? Zarówno polski wyrok może być wykonywany poza granicami Polski jak i wyrok zagraniczny może być wykonywany w Polsce.

Kancelaria adwokacka adw. Anny Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy wyłącznie na terytorium Polski.

Jaką wysokość mają alimenty na dziecko mieszkające za granicą?

Od czego zależy wysokość alimentów, jakie alimenty płaci się na dziecko mieszkające za granicą?

Wysokość alimentów dla dziecka mieszkającego za granicą jest to wypadkowa dwóch czynników. Po pierwsze sumy usprawiedliwionych potrzeb utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, a po drugie możliwości majątkowych i zarobkowych osoby obowiązanej do alimentacji.

Wysokość zagranicznych alimentów zazwyczaj jest wyższa niż wysokość alimentów na dziecko mieszkające w Polsce, z uwagi na sumę usprawiedliwionych potrzeb utrzymania i wychowania małoletniego dziecka.

Wynika to z tego, że koszty życia za granicą są zazwyczaj znacznie wyższe niż koszty życia w Polsce. W procesie sądowym należy udowodnić koszty utrzymania i wychowania dziecka np. dokumentami czy zeznaniami świadków.

Koszty te powinny być kosztami usprawiedliwionymi w zakresie: wieku dziecka, jego stanu zdrowia, jego zainteresowań, jego uzdolnień itd.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dziecko za granicą

Jak już wskazano przemieszczenie się dziecka za granicę, nawet na pobyt stały, nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego oraz nie unieważnia w sposób automatyczny polskich tytułów egzekucyjnych.

Zdarza się jednak, że dziecko wyjeżdża za granicę , gdzie kończy szkołę, podejmuje prace i się usamodzielnia. Wówczas często istnieje konieczność uchylenia obowiązku alimentacyjnego na dziecko za granicą.

Najczęściej taka sprawa powinna być rozpoznana przez sąd miejsca stałego zamieszkania dziecka a sądowi polskiemu nie przysługuje jurysdykcja, czyli prawo do jej rozpoznania. Zazwyczaj taki pozew będzie podlegał odrzuceniu bez merytorycznego rozpoznania.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z alimentami na dziecko mieszkające za granica skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czytaj też: Jak uzyskać alimenty od ojca mieszkającego za granicą?

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.