Zakres usług świadczonych przez Adwokat A. Gręda

Kancelaria Adwokacka Łódź, ul. Elektronowa 8

 

Adwokat Anna Gręda świadczy usługi dla klientów indywidualnych (osoby fizyczne) oraz korporacyjnych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) na następujących etapach sprawy:

Obsługa na etapie przed wszczęciem sprawy przed sądem powszechnym, administracyjnym lub organem administracji publicznej

 • analiza i opracowanie sprawy pod kątem możliwych rozwiązań dla klienta;
 • indywidualna konsultacja z klientem i doradztwo prawne;
 • opracowanie kompleksowej pisemnej opinii dla klienta;
 • sporządzanie i sprawdzanie umów, w tym ugód;
 • sporządzanie pism przedsądowych, w szczególności wezwań do zapłaty, do dokonania czynności, zaniechania czynności oraz sądowych w postaci wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
 • prowadzenie negocjacji przedsądowych z drugą stroną, w szczególności prowadzenie mediacji, zawarcie ugody;

Obsługa na etapie sprawy toczącej się przed sądem powszechnym, administracyjnym lub organem administracji publicznej

 • analiza i opracowanie sprawy pod kątem możliwych rozwiązań dla klienta z uwzględnieniem akt sprawy toczącej się przed sądem powszechnym, administracyjnym lub organem administracji publicznej;
 • przygotowanie taktyki sprawy;
 • sporządzanie pism procesowych (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, odpowiedź na wniosek, pismo przygotowawcze, wniosek o zabezpieczenie, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych);
 • sporządzanie środków zaskarżenia (apelacja, sprzeciw, zarzuty, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, odwołanie, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego);
 • reprezentowanie klienta przed sądem powszechnym, administracyjnym i organem administracyjnym, w tym przygotowanie klienta do uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu.

Obsługa na etapie sprawy prawomocnie zakończonej przed sądem powszechnym, administracyjnym lub organem administracji publicznej

 • analiza i opracowanie sprawy pod kątem możliwych rozwiązań dla klienta z uwzględnieniem sądowych akt sprawy;
 • przygotowanie taktyki sprawy;
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia);
 • reprezentowanie klienta przed sądem powszechnym, administracyjnym i organem administracyjnym, w tym przygotowanie klienta do uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu.

Obsługa na etapie postępowania egzekucyjnego

 • analiza i opracowanie sprawy pod kątem możliwych rozwiązań dla klienta z uwzględnieniem sądowych oraz komorniczych akt sprawy;
 • przygotowanie taktyki sprawy;
 • sporządzanie pism procesowych (wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika) oraz środków zaskarżenia (skarga na czynność komornika, powództwo przeciwegzekucyjne);
 • reprezentowanie klienta przed organem egzekucyjnym: komornikiem sądowym oraz sądem;