Mediator Sądowy - adwokat - Łódź

Ugoda przed mediatorem

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszarów właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. Mediator sądowy adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi mediacje, w szczególności w sprawach rodzinnych.

Mediacje są pozasądowym sposobem rozwiązywania sporu. Mediacje są dobrowolne oraz poufne. Mediator jest bezstronny oraz neutralny. Strony mogą na każdym etapie postępowania zrezygnować z mediacji.

Mediować można przed wszczęciem postępowania sądowego oraz w jego trakcie. Mediować można w każdej sprawie rodzinnej, w szczególności ustalając warunki pojednania małżonków, warunki rozwodu, wysokość i datę płatności alimentów, kontakty z dziećmi, warunki porozumienia rodzicielskiego.

Wypracowanie ugody przed mediatorem podczas mediacji znacznie ogranicza stres małżonków i rodziców oraz może eliminować potrzebę toczenia długiego i kosztownego procesu sądowego np. w sprawie o alimenty, kontakty. W sprawie o rozwód małżonkowie mają możliwość wypracowania porozumienia rodzicielskiego, warunków rozwodu, treści pozwu oraz treści odpowiedzi na pozew. 

Ugoda zawarta przed mediatorem po przeprowadzonych mediacjach zatwierdzona przez sąd jest tytułem egzekucyjnym. Można ją zaopatrzyć w klauzulę wykonalności. Wówczas stanie się tytułem wykonawczym na podstawie, którego wierzyciel będzie mógł skutecznie dochodzić swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym. 

 Mediator sprawy rodzinne Łódź

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk, która jest mediatorem sądowym, ukończyła następujące kursy mediacyjne:

  1. Szkolenie w zakresie mediacji w sprawach karnych i cywilnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”;
  2. Szkolenie w zakresie mediacji w sprawach rodzinnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”;
  3. Szkolenie doskonalące umiejętności psychologiczne w prowadzeniu postępowań mediacyjnych w tym cywilnych i rodzinnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów „Pactus”.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Mediator Łódź