Kancelaria Adwokacka Łódź, ul. Politechniki 22/24 lok. 309

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk gwarantuje indywidualne, profesjonalne oraz rzetelne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy. Obsługa prawna prowadzona jest na najwyższym poziomie merytorycznym z zachowaniem wysokich standardów etycznych. Rozliczenie następuje w sposób: ryczałtowy, godzinowy oraz ryczałtowo – godzinowy. Honorarium zawsze ustalane jest z Klientem w sposób indywidualny. Wysokość honorarium uzależnione jest od rodzaju i charakteru sprawy, ilości i rodzaju czynności, które mają być podjęte, ilości rozpraw sądowych itd. Klient uzyskuje także rzetelną informację jakie są realne szanse osiągnięcia przez niego zamierzonego efektu oraz jakie będą koszty związane z prowadzeniem sprawy (opłaty sądowe, opłaty od pełnomocnictwa, wydatki w postaci zaliczki na czynności biegłego itp.). Klient jest na każdym etapie sprawy szczegółowo informowany o przebiegu sprawy oraz podejmowanych czynnościach. Klient ma wgląd do składanych do sądów, urzędów pism. Taka profesjonalna i transparentna forma działania pozwala gruntownie zabezpieczyć interesy Klienta oraz spełnić jego oczekiwania. Współpraca z Klientem realizowana jest osobiście w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Łodzi, jak i za pomocą środków komunikowania się na odległość (telefon, e-mail, skype). Możliwe jest oczywiście spotkanie poza siedzibą Kancelarii Prawnej - np. w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta. Godziny spotkań ustalane są w dogodnych terminach dla Klienta – także popołudniu oraz w soboty.

 

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

adwokat anna greda

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania cywilnego pod tytułem „Udział dziecka w postępowaniu cywilnym” w roku 2011. W toku studiów magisterskich uzyskała dwa listy gratulacyjne od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za bardzo dobre wyniki w nauce. W roku 2009 ukończyła kurs podstawowy z zakresu mediacji. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi – Szkoła Prawa Niemieckiego a w roku 2013 – Podyplomowe Studium Obsługi Przedsiębiorców. W roku 2018 adwokat Anna Gręda-Adamczyk ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Prawnik Anna Gręda-Adamczyk złożyła z wyróżnieniem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Następnie złożyła egzamin adwokacki uzyskując ocenę dobrą z prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz bardzo dobrą z prawa gospodarczego.

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk rozpoczęła swoją praktykę zawodową już w trakcie studiów magisterskich oraz zdobywała doświadczenie w kilku łódzkich kancelariach adwokackich. Trzyletnią aplikację adwokacką odbyła pod patronatem adwokata Sławomira Michalskiego. Głównie specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym oraz gospodarczym i handlowym – świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk cały czas podnosi swoje kwalifikacje merytoryczne. W roku 2011 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Postępowanie w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa”. Od kilku lat adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi ze studentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ćwiczenia z postępowania cywilnego z powodzeniem łącząc praktykę zawodową z teorią. Prawnik Anna Gręda-Adamczyk prowadziła również zajęcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego w projekcie unijnym "Kreatywna Przedsiębiorczość II", realizowanym przez Łódź Art Center. 

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk od roku 2009 zajmuje się działalnością pro publico bono. W jej ramach współpracowała z Kliniką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracuje z Centrum Praw Kobiet w Łodzi, gdzie udziela porad prawnych pro publico bono. Udziela się również pro bono na portalu SpecPrawnik - w linku można przeczytać odpowiedzi do zadanych pytań: Adwokat Łódź.

 

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk posługuje się w sposób biegły językiem angielskim (w roku 2009 złożyła egzamin TOLES ADVANCED) i niemieckim (w roku 2010 złożyła egzamin ZMP) oraz w sposób podstawowy językiem hiszpańskim. 

 

Łódź kancelaria adwokacka 

Wróć na stronę główną: adwokat Łódź.

Dowiedz się więcej o rozwodzie: adwokat rozwód Łódź.

Dowiedz się więcej o prawie rodzinnym: adwokat prawo rodzinne Łódź.

Zapoznaj się z artykulem odnośnie kontaktów z dzieckiem: adwokat kontakty z dzieckiem Łódź.

 

 

- Kancelaria Adwokacka Łódź adwokat Anna Gręda-Adamczyk -