Każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakty z dzieckiem. Coraz częściej ludzie zwracają się o pomoc do adwokata w takich sprawach.

Adwokat kontakty z dzieckiem Łódź

 

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (skype, FB, GG etc). 

Często adwokat jest pytany: jak obliczyć alimenty? Wysokość alimentów jest bardzo istotna dla obu stron postępowania w sprawie o alimenty.

Często ludzie zadają adwokatowi pytanie, czy odbierać list z sądu, czy odbierać list od komornika? Często, gdy listonosz przynosi list z sądu to prosimy o awizo i listu w ogóle nie odbieramy. Jeszcze częściej, gdy listonosz przynosi list z sądu albo list od komornika jesteśmy w pracy i listonosz wrzuca awizo do skrzynki. Najczęściej zaś pada sakramentalne pytanie, czy taki list z sądu albo list od komornika w ogóle odbierać?

Decyzja o rozwodzie jest zwykle jedną z najcięższych decyzji w życiu. Jeśli została już ona podjęta przez małżonka to należy wiedzieć, co pozew o rozwód powinien zawierać, aby postępowanie rozwodowe i sprawa o rozwód przebiegła sprawnie.

Zgodnie z przepisem art. 113 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, które to obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek i wzajemnie skorelowane z nim prawo utrzymania kontaktów spoczywa nie tylko na rodzicach, lecz również na dziecku.

Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. Aktualnie wiele osób zawiera umowy używając portali allegro.pl, tablica.pl etc.

Bardzo często zdarza się, że rodzice dziecka nie żyją razem. W takim wypadku, jeśli rodzice dziecka żyli w związku partnerskim, jedno z nich kieruje do sądu pozew o zapłatę alimentów. Jeśli zaś małżeństwo rodziców zostało rozwiązane przez rozwód to sąd ma obowiązek zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci w wyroku rozwodowym. Sprawa jest prosta, gdy dziecko ma kilka lub kilkanaście lat. Dziecko jest niepełnoletnie, uczy się, a jego usprawiedliwione potrzeby to: zakup żywności, książek oraz podręczników, leków, wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych, ubrań, korepetycji itd. Co dzieje się, gdy dziecko idzie na studia oraz je kończy a rodzic nadal płaci alimenty? Jak długo trzeba płacić alimenty?

Już dziś zapraszamy na otwarty wykład adwokat Anny Gręda na temat "Zawieranie umów w obrocie gospodarczym", który zostanie wygłoszony o godzinie 16.00. podczas Łódzkiego Światowego Dnia Przedsiębiorczości w siedzibie LOCUS Biuro Coworkingowe – Piotrkowska 276, bud. B lok. 2. Więcej informacji: http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-lodzi.html

Coraz częściej do konsumentów dzwonią przedstawiciele różnych firm sprzedających np. kołdry, bieliznę, garnki, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, masażery, materace, urządzenia rehabilitacyjne etc. Firmy te zapraszają konsumentów na spotkania, które odbywają się w eleganckich hotelach, restauracjach, centrach handlowych, domach kultury, sanatoriach, szpitalach etc. Na spotkaniu konsumenci zachęcani są do zawarcia najróżniejszych umów począwszy od umowy sprzedaży skończywszy na umowie ubezpieczenia.