Mediacja polega na rozwiązywaniu zaistniałego sporu przez same zainteresowane strony. Sąd w procesie sądowym rozstrzyga spór. Zdarza się, że strona jest niezadowolona z wyroku.

Większość spraw zaś można załatwić bez udziału sądu podczas mediacji. W szczególności można mediować w sprawach takich jak: alimenty, kontakty, sposób sprawowania opieki nad dziećmi, podział majątku. Ponadto można podczas mediacji dojść do porozumienia w przedmiocie warunków rozwodu, separacji

Mediacja odbywa się przy udziale bezstronnego oraz neutralnego mediatora.  Mediacja ma charakter dobrowolny. 

Każda ze stron może zrezygnować z mediacji na każdym jej etapie. Jeżeli dojdzie do podpisania ugody, to ugoda zawarta przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd, ma taką samą moc jak orzeczenie sądowe np. wyrok zasądzający alimenty albo ustalający kontakty. 

 

Mediacje Łódź

 

W sprawach dot. mediacji, skontaktuj się:

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

- mediator sprawy rodzinne Łódź