Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do rzadkości w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zdarza się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż i rodzi dziecko, które nie pochodzi biologicznie od męża.

Mąż nie jest biologicznym ojcem dziecka urodzonego przez żonę. Czasami żona zachodzi w ciążę w czasie trwania sprawy o rozwód. Zdarza się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż, a sprawa rozwodowa jeszcze się nie toczy. Co zrobić w sytuacji, gdy mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka?

Zgodnie z przepisem art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Oznacza to, że jeżeli żona urodzi dziecko w czasie trwania związku małżeńskiego albo 300 dni po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego to zgodnie z polskim prawem ojcem dziecka jest mąż matki bądź były mąż matki. Takie rozwiązanie prawne uniemożliwia biologicznemu tacie uznanie ojcostwa, nadanie dziecku jego nazwiska, wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej. Biologiczny tata nie ma żadnych praw ani obowiązków. Prawa i obowiązki ma zaś mąż matki albo były mąż matki, który biologiczny ojcem nie jest.

W takiej sytuacji należy wszcząć postępowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa męża matki. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka, dziecko oraz mąż matki. Przepisy prawa przewidują ścisłe ograniczenia terminowe dla wytoczenia takiego powództwa. Matka może założyć sprawę w sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka a mąż matki w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tym, że dziecko się urodziło. Upływ tego terminu skutkuje tym, że ani matka ani ojciec nie mogą na drodze sądowej skutecznie samodzielnie dochodzić zaprzeczenia ojcostwa. W takim wypadku powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

adwokat sprawy rodzinne Łódź

Kancelaria Adwokacka, Łódź ul. Elektronowa 8