Bardzo często zdarza się, że do kancelarii adwokackiej przychodzi klient, który pyta adwokata: „co powinienem ustalić z żoną przed rozwodem?” bądź „co powinnam ustalić z mężem przed rozwodem?”.

Nie do rzadkości należą sytuacje, w których małżonkowie chcą rozstać się i zgodnie ustalić kwestie dotyczące dzieci po rozwodzie.

Przed złożeniem pozwu o rozwód należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 1. Czy w ogóle ma się zamiar definitywnie zakończyć małżeństwo?
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca to należy rozważyć, czy sąd ma ustalić, czy oraz który z małżonków ponosi winę powstanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (rozwód z orzekaniem o winie / rozwód bez orzekania o winie).
 3. Kwestie dotyczące małoletnich dzieci:
  1. miejsce zamieszkania małoletnich dzieci - z kim dzieci po rozwodzie mają mieszkać? Z mamą, czy z tatą?
  2. kontakty z małoletnimi dziećmi – czy sąd ma ustalić kontakty małoletnich dzieci z rodzicem, z którym dzieci nie mieszkają (konkretne dni i godziny spotkań), czy też nie orzekać o kontaktach z dziećmi (rodzice będą samodzielnie porozumiewać się, kiedy i gdzie takie kontakty mają mieć miejsce)?;
  3. alimenty – ile rodzic, z którym małoletnie dzieci nie mieszkają ma łożyć na dziecko w rozliczeniu miesięcznym?
  4. władza rodzicielska – komu po rozwodzie ma przysługiwać władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi?
 4. Kwestie inne, które należy rozważyć:
   1. alimenty od małżonka winnego oraz niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego;
   2. eksmisja małżonka ze wspólnie zamieszkiwanego.

 

Adwokat rozwód Łódź

Adw. Anna Gręda-Adamczyk

Kancelaria Adwokacka, ul. Elektronowa 8, Łódź