W polskim prawie można ustalić ojcostwo, czyli pochodzenie dziecka od danego mężczyzny, na podstawie trzech sposobów. Już starożytni Rzymianie hołdowali zasadzie, iż mater semper certa est, pater semper incertus est, co oznacza, że matka jest zawsze pewna a ojciec niepewny.

Pierwszym sposobem ustalenia ojcostwa jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Jest to ułatwienie przewidziane dla małżeństw. Ustawodawca zakłada, że małżonkowie dotrzymują obowiązku wierności określonego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz nie współżyją z innymi osobami. Gdy rodzicami dziecka są więc małżonkowie, nie trzeba zakładać sprawy w sądzie ani uznawać ojcostwa. Urząd stanu cywilnego z urzędu sporządza akt urodzenia, gdzie jako ojciec dziecka wpisany jest mąż matki. Jeśli to nie jest zgodne z prawdą biologiczną to należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.                                                                                                                  

Drugim ze sposobów ustalenia ojcostwa jest uznanie ojcostwa. Ojciec składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że dane dziecko od niego pochodzi a matka potwierdza tę okoliczność.                                                                                                                                                                                     

Trzeci i ostatni ze sposobów ustalenia ojcostwa przewidziany jest w sytuacji, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki albo zostało one obalone (wskutek wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa) oraz nie doszło do uznania ojcostwa. Wówczas należy wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Jednocześnie w takim postępowaniu można dochodzić kosztów wyprawki dziecka, alimentów na dziecko, ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dzieckiem oraz nadania nazwiska dziecku. Wszystkie żądania powinny być poprawnie sformułowane oraz odpowiednio uzasadnione. Dlatego przed założeniem sprawy w sądzie, warto skonsultować się z adwokatem, który udzieli kompleksowej porady prawnej.