Adwokat Prawo Rodzinne Łódź

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu spraw rodzinnych.

Prawo rodzinne to bardzo specyficzna gałąź prawa, która wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale także wiedzy psychologicznej i doświadczenia życiowego. 

Na różnym etapie życia człowiek może potrzebować pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego. Nie do rzadkości obecnie należą sytuacje, gdy małżonkowie, konkubenci lub osoby żyjące w związku partnerskim chcą się rozstać i uregulować swoje sprawy rodzinne zarówno majątkowe jak i niemajątkowe. Ponadto niekiedy konieczne staje się uregulowanie kwestii prawnych dotyczących małoletnich dzieci dotyczących np.: alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, wydania paszportu dziecku, zgody na zabieg operacyjny (leczniczy) dziecka, wyjazd dziecka zagranicę, wybór szkoły.

 

Adwokat prawo rodzinne Łódź

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Gręda-Adamczyk (Łódź, al. Politechniki 22/24, p. 309) świadczy kompleksowe usługi prawne z dziedziny prawa rodzinnego w zakresie poradnictwa prawnego oraz prowadzenia spraw takich jak: rozwód, separacja, alimenty, rozdzielność majątkowa, kontakty z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna/kuratora, przysposobienie (adopacja), uznanie ojcostwa, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie/obniżenie alimentów i inne sprawy rodzinne

Do każdej sprawy rodzinnej Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk podchodzi w sposób wysoce profesjonalny, kompleksowy i delikatny tak, aby zapewnić Klientowi bezpieczeństwo. Sprawy rodzinne mają różny wymiar i zazwyczaj koncentrują się wokół dziecka. W prawie rodzinnym dobrem i zasadą nadrzędną jest dobro dziecka.

Adwokat Anna Gręda Adamczyk ukończyła w 2018 roku studia podyplomowe – prawo rodzinne z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończenie studiów z tego zakresu jest wyrazem stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

kancelaria adwokacka Łódź

Kancelaria adwokacka, Łódź, al. Politechniki 22/24, p. 309