Odszkodowania - adwokat - Łódź

 

W dzisiejszych czasach nie do rzadkości należą sytuacje, gdy wskutek cudzego działania ponosimy szkodę. Wówczas najczęściej należy nam się odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta itd.

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie różnorodnych spraw odszkodowawczych:

  1. sprawy o odszkodowanie za szkody na osobie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego (OC i AC), wypadku na nieodśnieżonym chodniku, błędów w sztuce medycznej, przestępstw etc.;
  2. sprawy o odszkodowanie za szkody na mieniu doznane wskutek pożarów, włamań, zniszczeń mienia, wypadków komunikacyjnych (OC i AC) etc.;
  3. sprawy o zadośćuczynienie;
  4. sprawy o odszkodowanie;
  5. sprawy o rentę;
  6. sprawy o ustalenie odpowiedzialności sprawy wypadku na przyszłość;
  7. sprawy z tytułu nienależytego wykonania umowy;
  8. sprawy związane z wypadkami przy pracy;

Działanie Kancelarii Adwokackiej adw. Anna Gręda-Adamczyk skoncentrowane jest na profesjonalnej analizie zgromadzonej dokumentacji oraz szczegółowej konsultacji z Państwem tak, aby możliwie jak najpełniej spełnić oczekiwania. Obsługa Kancelarii Prawnej obejmuje trzy etapy: postępowanie przed wszczęciem postępowania sądowego (negocjacje z zakładami ubezpieczeń, sprawcami szkody), postępowanie sądowe (sporządzenie i złożenie pozwu, reprezentacja Klienta na terminach rozpraw, sporządzenie pism procesowych, sporządzanie środków zaskarżenia), postępowanie egzekucyjne (egzekucja należności Klienta przez komornika sądowego). 

 

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących obsługi prawnej w zakresie odszkodowań, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

- Kancelaria Prawna adwokat Anna Gręda-Adamczyk -